مشاغل ملوانی و صیادی به ۱۳ گروه شغلی گروه «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور اضافه شد

ملوانی و صیادی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شد

مشاغل ملوانی و صیادی به ۱۳ گروه شغلی گروه «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور اضافه شد.به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس اعلام مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، اعضای شورای عالی حفاظت فنی مشاغل پس از ارائه نقطه نظرات تخصصی اعضا، مشاغل «ملوانی و صیادی» مشمولین قانون کار را با موافقت اکثریت آرا در گروه «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دادند.پیش از این فعالان صنفی صیادی به سختی کار شاغلان دریا به لحاظ فرسایش توان جسمی و خطرهایی ازجمله طوفان‌های دریایی و احتمال غرق شدگی از اینکه کسب و کار دریا در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار نگرفته گلایه داشتند.
 ملوانی و صیادی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه