امضا تفاهم نامه همکاری مابین  

سازمان مناطق آزاد و و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی 

با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و خدمات کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی تفاهم نامه همکاری با سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امضا شد.به گزارش اقتصادسرآمد، در حاشیه دهمین نمایشگاه کیش اینوکس تفاهم نامه همکاری ترویج سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بین دکتر عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و مهندس فرج‌زاده رئیس شورایعالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی امضاء شد.
بنا بر این گزارش این تفاهمنامه با موضوع استفاده از ظرفیت‌ها و خدمات کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی منعقد شد.
این تفاهم‌نامه به منظور گسترش تعاملات و بسترسازی جهت استفاده از توان تخصصی بخش خصوصی به منظور توسعه اقتصادی از طریق همکاری فنی و اجرایی جهت جلب و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور فی‌ماببن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به نمایندگی دکتر حجت‌الله عبدالملکی مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی به نمایندگی آقای عبدالاحد فرج‌ زاده رئیس شورایعالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری منعقد شد.مهندس فرج زاده در حاشیه امضا تفاهم نامه اظهار داشت : یکی از مهترین اهداف این نمایشگاه فرهنگ سازی عمومی و بالابردن سواد مالی اقشار جامعه ارتقای صنعت مالی کشور و بالابردن سطح تعاملات بین شرکتی است که شرکت های عضور کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی می توانند به عنوان مهترین بازیگر این زیست بوم در خلق ارزش افزوده و هم افزایی در این زیست بوم نقش اساسی داشته باشد.ریس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ضمن اشاره به پتانسیل های شرکت های این کانون گفت : ویژگی بالای شرکت های عضو و تنوع بالا در حوزه های مختلف می توانند در کمک در حوزه تامین مالی مشاور امینی در کنار شرکت ها باشند.
سازمان مناطق آزاد و و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه