مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان:

اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی رشد اقتصادی خوزستان را درپی دارد


 مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با تاکید بر آغاز مراحل مطالعات تدقیق طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) در استان گفت: این طرح حیاتی برای شهرها و مناطق ساحلی استان خوزستان، گامی مهم به منظور تحقق توسعه اقتصاد دریا محور و رونق مناطق ساحلی خواهد بود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، ابوطالب گرایلو  در نخستین نشست هماهنگی مشترک مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و بنادر و دریانوردی استان خوزستان و سازمان نقشه برداری کشور با موضوع انجام طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) استان خوزستان اظهارکرد: سازمان بنادر و دریانوردی در قالب اجرای این طرح در صدد است که حفاظت از محیط زیست را بـا توسعه اقتصادی از طریق بکارگیری ابزارهای مناسب ترکیب کند.
وی ادامه داد: این فرآیند هم محیط طبیعی و هـم ساکنان مناطق ساحلی را مورد توجه قرار می‌دهد و گام موثری در راستای تحقق توسعه اقتصاد دریامحور محسوب می شود.
گرایلو با تاکید بر اهمیت این طرح حیاتی برای شهرها و مناطق ساحلی استان خوزستان، هم افزایی و انجام دقیق این مطالعات را گامی مهم در توسعه اقتصاد دریا محور و رونق مناطق ساحلی دانست.
وی تهیه این مطالعات با جمع‌آوری اطلاعات دیگر دستگاه‌ها در خصوص این موضوع را ضروری دانست و گفت: بنا داریم با تکیه بر اطلاعات شفاف، نسبت به تهیه مطالعاتی کاربردی به منظور اجرای طرح مدیریت یکپارچه 
مناطق ساحلی استان اقدام شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ادامه داد: تجارب ۶ استان از طرح‌های دریانوردی بررسی شود تا نواقص احتمالی تکرار نشود و از نوآوری‌ها در تدوین این طرح بهره‌گیری شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان نیز در این نشست بر ضرورت تبادل دانش و استفاده از تمام ظرفیت اطلاعاتی و مطالعاتی همه دستگاه‌های اجرایی استان در تهیه این طرح مهم تأکید کرد.
مهرداد نیکو با تأکید بر اراده و عزم این سازمان برای همکاری در انجام این مطالعات اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آمادگی دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت خود؛ با ایجاد هماهنگی و افزایش مشارکت در بین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، انجام دقیق و کامل این طرح را پیگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: قرار است مطالعات و نقشه‌های پایه، نقشه سکونتگاه‌ها را یکپارچه انجام دهیم تا خروجی مطلوبی برای کسب و کارهای ساحلی و دریا محور را شاهد باشیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان با تأکید بر اینکه باید دید چه فعالیت‌هایی می‌توان در سواحل استان انجام ‌شود، گفت: طراحی فعالیت‌ها باید با توجه به توان اکولوژی و اقتضائات استان باشد، لذا اگر الزامات لازم در زمینه انجام مطالعات رعایت نشود، فعالیت نیروی انسانی، ماهی‌گیری و شیلات مختل می‌شود
اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی رشد اقتصادی خوزستان را درپی دارد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه