مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران:

به دنبال فعال کردن کریدور شمال به جنوب هستیم


مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز ساخت کشتی 3500 تنی در مازندران گفت: به دنبال فعال کردن کریدور شمال به جنوب هستیم که تعداد شناورها را ۳۰ درصد افزایش دادیم و امیدواریم با تحویل شناورها، هر سال دو فروند شناور به مجموعه افزوده شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به دنبال فعال کردن کریدور شمال به جنوب هستیم که تعداد شناورها را ۳۰ درصد افزایش دادیم و امیدواریم با تحویل شناورها، هر سال دو فروند شناور به مجموعه افزوده شود.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز خط تولید ساخت شناور در کلاس خزر افتتاح شد و دانش فنی در صدرا بومی شد و می‌تواند به سرعت ساخت شناورها کمک
کند.
به گفته مدرس مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، البته بخشی از تجهیزات شناور وارداتی است اما مهم دانشی است که در اختیار متخصصان‌ و مهندسان و مدیران این شرکت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: تجارت منطقه خزر توسعه خواهد یافت و به نظر می‌رسد که قدرت اول کشتیرانی، جمهوری اسلامی ایران است.
 به دنبال فعال کردن کریدور شمال به جنوب هستیم
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه