مهمترین برنامه های مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی در سال 1403

تقویت بخش مهندسی و تولید محتوای به روز رسانی شده در زمینه های نیازسنجی، طراحی، ساخت

سرپرست اداره کل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تقویت بخش مهندسی و تولید محتوای به روز رسانی شده در زمینه های نیازسنجی، طراحی، ساخت، نگهداشت، اسقاط و جایگزینی دارایی ها، از اهم برنامه های سال آینده این اداره کل در سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، سعید حسن عباسی با بیان این مطلب، برنامه های عملیاتی اداره کل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی در راستای ماموریت محوله در حوزه تدوین ضوابط مهندسی و همچنین استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی این سازمان، را تشریح کرد.سرپرست اداره کل مهندسی عمران در ادامه، ضمن تشکر از همکاران و مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی، جامعه مهندسان مشاور و ارکان کارشناسی و مدیریتی سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین فهرست بهای کارهای دریایی (بدون قیمت) در سال گذشته، از تلاش بی وقفه بمنظور انتشار فهرست بهای با قیمت در سال ۱۴۰۳ خبر داد. حسن عباسی با اشاره بر ادامه دار بودن تولید و  تدوین ضوابط مهندسی نظیر؛ فهرست بها در حوزه های تخصصی نگهداری و تعمیرات دارایی های فیزیکی در جهت استفاده جامعه مشاوران و پیمانکاران، تأکید کرد.سعید حسن عباسی همچنین از آمادگی افتتاح و بهره برداری از ۲۷ پروژه عمرانی با ارزش بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی این سازمان، در بنادر بزرگ تجاری و کوچک  تحت مالکیت این سازمان خبر داد و خاطر نشان کرد: در سال «مهارتورم، رشد تولید»؛ توسعه، ارتقاء و افزایش ظرفیت عملیات بندری و دریایی و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۱۵۰۰ نفر، از جمله دستاوردهای مهم سازمان بنادر و دریانوردی در مسیر شعار سال ۱۴۰۲ محسوب می شود.
تقویت بخش مهندسی و تولید محتوای به روز رسانی شده در زمینه های نیازسنجی، طراحی، ساخت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه