پرداخت ۲۲ درصد سود مشارکت در منافع به بیمه‌های زندگی بیمه‌ملت


شرکت بیمه‌ملت سود قطعی مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی بیمه ملت را ۲۲ درصد محاسبه و به حساب بیمه‌گزاران واریز کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل  از روابط‌عمومی بیمه ملت، شرکت بیمه‌ملت از معدود شرکت‌هایی است که در سال‌های اخیر همواره بالاترین نرخ قطعی سود مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است.
این شرکت با تاکید بر آیین‌نامه ۶۸ شورای عالی بیمه، در سال مالی نود و شش، ۲۲ درصد سود قطعی به بیمه‌گزاران بیمه‌های زندگی در بیمه ملت پرداخت کرد.
بنابر این گزارش، محاسبات انجام شده در خصوص سود حاصل از عملکرد بیمه‌های زندگی بیمه‌ملت، بیان‌گر آن است که این شرکت به اندوخته بیمه‌گزاران بیمه‌های عمر خود برای سال ۱۳۹۶ معادل ۲۲ درصد سود قطعی پرداخت کرد. این در صورتی است که در سال ۹۶ سود تضمینی بیمه‌های زندگی در صنعت بیمه، حداکثر ۱۶ درصد تعیین شده بود.
گفتنی است شرکت بیمه ملت، در سال‌های ۹۱ تا ۹۵، به طور میانگین، بالای ۲۵ درصد سود مشارکت در منافع برای بیمه‌گزاران زندگی خود محاسبه و پرداخت کرد و از معدود شرکت‌هایی است که بالاترین سود مشارکت در منافع را در صنعت بیمه محقق کرده است و این مهم، نمایانگر برنامه‌ریزی راهبردی و دقت نظر در سرمایه‌گذاری این شرکت است.


پرداخت ۲۲ درصد سود مشارکت در منافع به بیمه‌های زندگی بیمه‌ملت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه