درس هایی از تاریخ

برای روشن شدن نتیجه جنگ‌ها  صبوری کنید

غلامرضا مصدق 
بخشی از حامیان وطنی روسیه، مشعوف از حمله این کشور به اوکراین، حکم به پیروزی قطعی پوتین داده، آنچنان که گویی نتیجه نهایی یک جنگ به سادگی در همان چند روز اول مشخص می شود‌. اما تاریخ در این مورد این قصاوت زود هنگام حکم دیگری می‌دهد. بهتر است زیاد دور نرفته از آغاز جنگ جهانی دوم سال ۱۹۳۹ (۸۳ سال پیش) تجارب جنگ‌های بزرگ قبلی را مرور ‌کنیم.  آلمان با حملات برق آسا تمام اروپا بجز سوئيس، اسپانيا و پرتقال را تصرف كرد، ايتاليا متحد هيتلر كشورهای شمال آفريقا را، ژاپن ديگر متحد آلمان تمام جنوب شرق آسيا را تصرف كرد، بعد از ۷ سال نهايتاً هيتلر خودكشی كرد، موسوليني به دار آويخته شد و ژاپن بي قيد و شرط تسليم شد.آمريكای قدر قدرت، از در جنگ با کشور جهان سومی ویتنام درآمد، بعد از ۲۰ سال با ۵۵ هزار کشته، آخرین نیروهایش از پشت بام سفارتش در سایگون با بالگرد فرار کردند، نتیجه جنگ علاوه بر شکست خفت بار آمریکا، متحد شدن دو کشور ویتنام شمالی و جنوبی با هم بود.
اتحاد شوروی غول نظامی جهان، به کشور فقیر و عقب مانده افغانستان لشگر کشید، بعد از سال ها جنگ بی حاصل دست از پا درازتر عقب نشست. بی تردید شکست در افغانستان یکی از عوامل مهم فروپاشی آن امپراتوری عظیم بود.صدام در سودای فتح سه روزه خوزستان و قد کشیدن در قامت قهرمان قادسیه، علی رغم حمایت‌های بی دریغ شرق کمونیست و غرب سرمایه داری در باتلاقی عمیق فرو رفت، بعد از ۸ سال با به جا گذاشتن کشوری ویران و ملتی خسته از جنگ...
صفحه 2
برای روشن شدن نتیجه جنگ‌ها  صبوری کنید
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه