محدودیتی در تامین برق مشترکان وجود ندارد


سخنگوی صنعت برق گفت: در سال جاری تاکنون نه تنها همه نیاز صنایع تامین شده بلکه برق ارسالی به مشترکان صنعتی نسبت به سال گذشته 10.5 درصد رشد کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد،مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به آخرین وضعیت شبکه برق کشور اظهار داشت: خوشبختانه شبکه در شرایط پایدار قرار دارد و برق همه مشترکان بدون مشکل در حال تامین است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.سخنگوی صنعت برق با اشاره به آمار رشد مصرف برق در سال  جاری نسبت به سال گذشته گفت: در سال جاری مصرف برق مشترکان در همه بخش‌ها 2.12 درصد رشد را تجربه کرده است.وی ضمن تاکید بر اینکه برق صنایع در سال جاری به طور کامل تامین شده است، اضافه کرد: در سال جاری تاکنون نه تنها همه نیاز صنایع تامین شده بلکه برق ارسالی به مشترکان صنعتی نسبت به سال گذشته 10.5 درصد رشد کرده است.رجبی مشهدی با اشاره به ثبت بیشترین میزان مصرف برق در سال 1401 گفت: اوج بار سال 1401 تا این لحظه در تاریخ 7 اردیبهشت ماه به میزان 44 هزار و 617 مگاوات به ثبت رسیده است.
محدودیتی در تامین برق مشترکان وجود ندارد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه