علی چاغروند خبر داد

مراسم روز ملی صادرات امسال را اتاق ایران برگزار می‌کند

معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران می‌گوید: برگزاری بیست‌و ششمین سالروز ملی صادرات به اتاق ایران سپرده شده و قرار است این مراسم اواخر مهرماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار شود.
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران ضمن اعلام این خبر به اتاق ایران که قرار است مراسم روز ملی صادرات توسط اتاق ایران برگزار شود، از هماهنگی برای حضور رئیس جمهور در این مراسم خبر داد.
بر اساس اظهارات او حضور رئیس جمهور و تقدیر ایشان از صادرکنندگان برتر کشور به ویژه در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد می‌تواند بسیار امیدوارکننده باشد.
معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران در ادامه به فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر که شامل صادرکنندگان نمونه و ممتاز می‌شود، گفت: انتخاب این افراد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت نمایندگانی از اتاق ایران انجام شده و قرار است مراسم این روز نیز توسط بخش خصوصی برگزار شود.
چاغروند درباره معیارها و شاخص‌های انتخاب صادرکنندگان برتر نیز به ماده 4 آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان اشاره و تصریح کرد: طبق شاخص‌های موجود، 74 گروه کالایی و خدماتی تعریف شده که در چارچوب 50 صادرکننده  برتر انتخاب  و معرفی می‌شوند.
مراسم روز ملی صادرات امسال را اتاق ایران برگزار می‌کند
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه