رئیس صندوق توسعه ملی

حاضر نیستیم مطالبات را با نرخ ارز ترجیحی پس بگیریم

رئیس صندوق توسعه ملی اظهار داشت: این تفکر برای برخی افراد ایجاد شده است که پول دولت اموال دیگران است و می‌توان پس نداد. یکی از عوامل کوچک شدن صندوق این است که ما ارزی به برخی متقاضیان وام دادیم اما ریالی پس گرفتیم این در حالیست که اساسا کارویژه صندوق اعطای وام نیست چراکه ما مانند بانک مرکزی یا هر بانک دیگری نیستم.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: ایران صندوق ذخیره ارزی را در دهه 70 پیش از کویت راه اندازی کرد اما این پروژه در ایران منتج به شکست شد این در حالیست که صندوق ارزی در کویت به کار خود ادامه می دهد.وی با اشاره به دلایل شکست صندوق ذخیره ارزی در کشور، گفت: اشکالات کنشی و منشی در گروه حکمرانان شکل گرفته بود به این معنا که حکمرانان بر این باورند که منابع این صندوق بالاست و مانند اقیانوس پایانی ندارد.رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نمی توان از هر تولیدی حمایت کرد، افزود: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان به هر قیمتی از تولید حمایت کنیم و باید حمایت از تولیدات زودبازده را در دستور کار قرار بدهیم.وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قربانی تقدس فریب کارانه شده است، افزود: این تفکر برای برخی افراد ایجاد شده است که پول دولت اموال دیگران است و می‌توان پس نداد. یکی از عوامل کوچک شدن صندوق این است که ما ارزی به برخی متقاضیان وام دادیم اما ریالی پس گرفتیم این در حالیست که اساسا کارویژه صندوق اعطای وام نیست چراکه ما مانند بانک مرکزی یا هر بانک دیگری نیستم.وی با ارائه تعریف از کارکرد صندوق توسعه ملی، اذعان کرد: صندوق توسعه ملی یک نهاد مقتدر ملی در کنار بخش خصوصی است که می‌تواند خارج از کشور هم به فعالیت خود ادامه بدهد.وی تاکید کرد: این نگرش در بخشی از افراد شکل گرفته است که صندوق یک بانک بزرگ است که می‌تواند در بزنگاه‌های حساس از آنجا وام گرفت از این رو حتی برای احداث مترو از ما تقاضای وام می‌کنند این در حالیست که اساسا این مسائل جزو وظایف ما نیست.غضنفری صندوق توسعه ملی را به هلدینگ تشبیه کرد و افزود: باید منابع این صندوق افزایش پیدا کند. و اتاق نیز باید خط خود را مشخص کند که آیا می‌خواهد در خط فعلی صندوق حرکت کند و یا به همان روال سابق ادامه بدهد.وی با اشاره به لزوم آوردن همه درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی، گفت: پول حاصل از فروش نفت سرمایه ما تلقی می‌شود نه ثروت ما، این در حالیست که سرمایه خود را سالیانه مصرف می کنیم و در پایان هر سال میزان پول ذخیره شده در صندوق صفر می‌شود. 
حاضر نیستیم مطالبات را با نرخ ارز ترجیحی پس بگیریم
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه