تاکید مدیرعامل بانک دی بر لزوم رعایت اصول  حاکمیت شرکتی


در نشست هم اندیشی حوزه نظارت و بازرسی بانک دی با مدیرعامل بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی تاکید شد.به گزارش اقتصادسرآمد، در ابتدای این نشست، مسئولان حوزه نظارت و بازرسی بانک گزارشی از میزان بازرسی‌های انجام شده از واحد‌های مختلف، میزان شکایات واصل شده به بخش‌های مربوطه در بانک و نیز اقدامات انجام شده به منظور بهبود فرایند‌ها و عملکرد‌ها ارائه کردند.در ادامه، مدیرعامل بانک دی با تاکید بر این که پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند بسیاری از چالش‌های پیش روی بانک را برطرف کند، گفت: دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه، با دقت رعایت خواهد شد.علیرضا قیطاسی با بیان این که افزایش میزان آشنایی کارکنان به قوانین و مقررات، در گروی افزایش کمیت و کیفیت دوره‌های آموزشی است، اظهار کرد: این روند می‌تواند کیفیت خدمت رسانی به مشتریان و حتی شرایط مالی بانک را نیز بهبود بخشد.وی همچنین بر لزوم انجام بازرسی‌های دوره‌ای و اجمالی از همه واحد‌ها و شعب بانک طی یک برنامه‌ریزی مدون تاکید و خاطرنشان کرد: بازرسی می‌تواند نقاط قوت و ضعف بانک را به خوبی نمایان کرده و مسیری روشن پیش روی مدیران بانک بگذارد.
تاکید مدیرعامل بانک دی بر لزوم رعایت اصول  حاکمیت شرکتی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه