سالي براي اوج گيري اقتصاد دريامحور اقتصاد سرآمد گزارش می دهد

پيشنهادي براي شعار سال1402

گروه اقتصاددريا محور – اميد متين - امسال را در حالي پشت سر مي‌گذاريم كه در روزهاي پاياني آن، رويكرد دريايي بيش از هميشه بوده و دولت سيزدهم نگاهي جدي و شعارهاي مهمي در باره اقتصاد دريامحور سر داده است كه جاي خرسندي است.
بعد از ابلاغ سياست‌هاي برنامه هفتم توسعه، بند 10 در آن درخشان بود. رويكرد به دريا بالاخره در اقتصاد ايران رخ نمود و مسئولان عالي كشور به اهميت موضوع واقف شدند.
اين سياست‌ها در موقع مناسب، خودش را در مصوبه سه بند از پيشنهادات شوراي مكُران نشان داد و كارگروه تشخيص مصلت نظام، با تصويب سه بند، به نگاه دريامحور اقتصادي ايران تاكيد كرد كه اين نيز موجب خوشحالي اهالي دريا شد.
درادامه، دستور رئيس جمهور مبني بر تشكيل كارگروه دريامحور، اقدامي عملي در عالي‌ترين سطح اجرايي كشور بود كه باز هم اميدها را برق انداخت و موج لبخند بر لبان دريايي‌ها نشست.
اين خبرهاي خوب دريايي، ما را اميدوار كرد كه ايران را با نعمات بزرگ دريايي، كشتي اقتصاد ايران را نه به اشتباه به ساحل امن! بلكه به عمق درياي با صفاي توليد و اشتغال برسانيم و از ساحلي كه خشكي از آن برداشت مي‌شد و خيال مي‌كرديم امن است، كمي فاصله بگيريم.

سال آينده، اقتصاد دريامحور
اهالي دريا با اين روند، بايد سال آينده را سال دريامحور بدانند و تلاش كنند كه هم انگيزه باشند براي دولت و هم كمك‌كننده. كمك‌هاي فكري يكي از بهترين مساعدت‌هايي است كه بخش خصوصي مي‌تواند براي دولت و مجلس فراهم كند. اهالي دريا بنا به ماهيت كار و فعاليت حرفه‌اي كه دارند، ازتحصيلات، فن و تجربه بسيار بالايي برخوردار هستند و به راحتي مي‌توانند خوراك فكري تصميم‌ساز و تصميم گير را فراهم آورند. 

دولت دريايي نيست
بايد قبول داشت كه دولت ما دولتي دريايي نيست. نه اين دولت بلكه دولت‌هاي گذشته هم دريايي نبودند و اغلب اعضاي كابينه- مانند همين كابينه حاضر- از اهالي خشكي هستند. تخصص، تجربه و تحصيلات همه خشكي‌گرا هستند تحصيلات دريايي در دولت و حتا مجلس نيست و يا بسيار اندك است. اين را به عنوان يك ضعف نشناسيم، بلكه به عنوان يك واقعيت بپذيريم و به عنوان يك فرصت استفاده كنيم؛ فرصت از اين جهت كه دولت تصميم به دريايي شدن كشور دارد؛ پس همه بايد به دريايي‌شدن  كشور كمك كنند و كمبود اطلاعات و آمار و حتا كمبود دانش دولت و مجلس را جبران كنند.
در صورت هم‌فكري و مشاركت در اطلاع‌رساني، دولت را مي‌توان دريايي كرد. اين دولت جرات دل به دريا زدن را پيدا كرده است؛ اگر در چند و چون كار ترديدي دارد، اهالي دريا بايد با داد و دهش فكري با استفاده از رسانه‌هاي دريايي ترديدها را برطرف كنند. 
شايد به جرات بتوان گفت كه اعضاي كابينه اغلب هرگز يك سفر دريايي نرفته‌ باشند. هيچ كدام كاپيتان نبوده‌اند.هيچ‌كدام تحصيلات ساخت كشتي يا مهندسي دريايي ندارند؛ پس نبايد انتظارها غير واقعي باشد و به يكباره انتظار داشته باشيم كه تمام راهبردها و سياست‌هاي دريايي يك‌باره توليد و عرضه شوند. همين مصوبه سه گانه كارگروه تشخيص مصلحت نظام، كلي ابهام دارد و معلوم است كه چندان نظرات دريايي ها لحاظ نشده است. دهقان به عنوان دبير شوراي توسعه مكُران، نه تحصيلات دريايي دارد و نه تجربه دريايي! اما دانش و تجربه مديريت براي راهبري موضوع را دارد؛ كافي است كارشناسان دريايي ديدگاه‌ها و نظرات خود را از وي و امثال وي مخفي نكنند؛ بلكه با روي باز و با نقد منصفانه و اظهار نظر كارشناسانه تيم كارشناسي را تقويت كنند. كارشناسان حتما از تحصيلات و دانش دريايي بهره دارند و خوب است كه احساس تنهايي نكنند و امواج بزرگ دريا را با خود همراه ببينند.
با اين روند، هم مسئولان كنوني تقويت مي‌شوند و هم رئيس جمهور از مسئولان دريايي استفاده بيشتر خواهد كرد. و چنين است كه دولت دريايي خواهد شد. 

شعار سال آينده
به استناد سياست‌هاي برنامه هفتم و تلاش‌هاي مجدانه دولت سيزدهم در گرايش به اقتصاد دريامحور، هيچ بعيد نيست كه شعار سال‌ آينده مايه دريايي داشته باشد. پيشتر هم در اين باره نوشتيم و آرزو كرديم كه سال آينده سال اقتصاد دريامحور باشد وگويا بخشي از اين آرزو محقق شده است.
اگر شعار سال آينده گرايش دريايي داشت كه بايد از بزرگترين فرصت پيش آمده نهايت استفاده را كرد و اگر چنين نبود، بايد با ديدگاه دولت و كارگروه رئيس جمهور چنان همراه شد كه همه اقتصاددريامحور را بشناسند و دولت و مجلس را به دريا دعوت كنند. 
 پيشنهادي براي شعار سال1402
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه