پرورش ماهي در قفس هاي  دريايي يك فرصت مناسب شيلاتي براي سرمايه گذاري


مديركل شيلات مازندران به هنگام رهاسازي ماهي درقفس دريايي در شهرستان نوشهرتاكيد كرد: پرورش ماهي در قفسهاي دريايي يك فرصت مناسب شيلاتي براي سرمايه گذاري است.به گزارش اقتصادسرآمد، قاسم كريم زاده روز ماهيان را درقفس دريايي مستقر درعمق درياي خزررا رهاسازي كرد.كريم زاده در پايان رهاسازي ماهي در اين قفس هاي دريايي گفت: در درياي خزر ظرفيت‌ها وپتانسيل هاي مختلفي وجود دارد كه با يك برنامه ريزي مناسب مي‌توان زمينه توليد، اشتغال و در آمد را فراهم نمود . وي در ادامه در اين زمينه افزود: به غير از ظرفيت‌هاي گردشگري، صيد وصيادي، آبزي پروري درعمق دريا ( پرورش ماهي در قفس دريايي) با رويكرد توليد محصول شيلاتي اقتصاد دريا محور يك فرصت مناسب و يك روش نوين آبزي پروري است كه توليد آبزيان باكيفيت بالا و بازار پسند در اين قفس ها مي‌تواند زمينه‌هاي رشد اقتصادي استان را فراهم نمايد. مديركل شيلات مازندران پرورش ماهي در قفس هاي دريايي را ازجمله پروژه‌هاي مصوب اقتصاد مقاومتي و مورد حمايت دولت برشمرد و تصريح نمود: دراستان مازندران ۴۹ فرصت سرمايه گذاري شيلاتي شناسايي شده كه ۳۳ فرصت آن در بخش پرورش ماهي در قفس هاي دريايي است و ما امروز شاهد تلاش و همت سرمايه گذار اين قفسها هستيم كه اميدواريم ماهيان با كيفيت و مطلوب توليدي از اين قفسها به بازار عرضه شود. 
پرورش ماهي در قفس هاي  دريايي يك فرصت مناسب شيلاتي براي سرمايه گذاري
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه