تولید قزل آلا به ۱۲۰ هزارتن می رسد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: با مهیا بودن شرایط صادرات پیش بینی می شود که تولید قزل آلا در سال آینده به ۱۲۰ هزارتن برسد.به گزارش اقتصادسرآمد، آرش نبی زاده گفت: همه ساله کاهش قیمت مرغ اثر مستقیمی در بازار قزل آلا داشت، اما امسال به سبب بهبود صادرات در سه ماهه دوم به کشورهای عربی بویژه عراق تاثیری در افت قیمت قزل آلا نداشته است.او قیمت تمام شده هرکیلو قزل آلا را ۱۱۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلو قزل آلا در عمده فروشی تهران ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزارتومان است.نبی زاده می گوید: بنابر آخرین آمار در سه ماهه دوم امسال،  ۷ هزار و ۵۰۰ تن قزل آلا صادر شد که به نظر می رسد تا پایان سال به ۸ هزار و ۵۰۰ تن برسد. این درحالی است که بعد از کاهش تولید قزل آلا بعد از وقوع سیل پیش بینی می شد که صادراتی نداشته باشیم.مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: امسال تولید قزل آلا به ۹۰ تا ۹۵ هزارتن می رسد، اما با استمرار روند بهبود صادرات پیش بینی می شود که تولید قزل آلا سال آینده به ۱۲۰ هزارتن برسد.
تولید قزل آلا به ۱۲۰ هزارتن می رسد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه