فروش سالانه 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور


رئیس انجمن دخانیات گفت: برآورد می شود سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد سیگار قاچاق و ۱۰۰ هزار تن تنباکوی قاچاق در کشور توزیع شود.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا تاجدار در نشست خبری، گفت: در 9 ماهه امسال 52 میلیارد و 235 میلیون نخ سیگار تولید شد که در مقایسه با میزان تولید در سال گذشته که 45 میلیارد و 588 میلیون نخ بود رشد 15 درصدی را نشان می‌دهد.رئیس انجمن دخانیات افزود: در 9 ماهه امسال تنباکوی معسل سه میلیون و 101 هزار و 562 کیلوگرم تولید داشتیم که در مقایسه با پارسال که سه میلیون و 494 هزار و 223 کیلوگرم بوده افت 11 درصدی را نشان می‌دهد.وی ادامه داد: رشد تولید سیگار ناشی از عدم افزایش مالیات در سال جاری بود و هر آنچه قرار بود از طریق افزایش قیمت رخ دهد مجموعه تولید با افزایش تولید آن را جبران کرد. اما در حوزه تنباکو آمار نشان می‌دهد افزایش نرخ مالیات موجب کاهش تولید شده است.تاجدار افزود: برآورد مصرف تنباکو در کشور 12 هزار تن است که تا پایان سال تنها 5 هزار تن تولید خواهد شد بنابراین 7 هزار تن به صورت قاچاق و تقلبی در کشور مصرف می‌شود.وی اضافه کرد: مصرف سیگار در کشور سالانه 80 میلیارد نخ است که در حال حاضر 80 تا 85 درصد بازار به صورت قانونی تأمین می‌شود و 15 تا 20 درصد به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد می‌شود بنابراین سالانه تقریباً 15 تا 20 میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاق در کشور توزیع می‌شود.
فروش سالانه 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه