رییس سازمان امور اراضی کشور

زنگ خطر برای امنیت زیستی و غذایی به صدا درآمده است

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: خرد شدن اراضی و تهدید غذایی هشداری جدی در بخش کشاورزی بوده و در این باره زنگ های خطر به صدا درآمده است.به گزارش اقتصادسرآمد، هفتم بهمن سی امین سالروز تأسیس سازمان امور اراضی کشور است. به همین مناسبت در نشست خبری رئیس سازمان امور اراضی درباره فعالیت‌ها و برنامه‌های در دست اجرا این سازمان گفت: رسانه‌ها یکی از بخش‌های مهم در فرهنگ سازی برای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی به شما می‌روند. زمین‌ها مستعد کشت و کار محدود هستند و این محدودیت استعداد خاک برای تولید موضوع جدی در عصر حاضر است.رضا افلاطونی افزود: تقارن ۳ مؤلفه آب، خاک و اقلیم منجر به شکل گیری تمدن می‌شود. هر یک از این ارکان نباشد تمدنی شکل نخواهد گرفت.او ادامه داد: سازمان امور اراضی کشور متولی امنیت غذایی با حفظ اراضی کشاورزی است. ضرورت دارد برای امنیت زیستی سرزمین و محدودیت جغرافیایی از زمین‌های قابل کشت حفاظت شود. از این رو این شعار در حال تکرار است که اگر آب و غذا تمام شود پول و سرمایه قابل تغذیه نیست.افلاطونی با اشاره به ریزگردها و آلودگی فعلی هوا اضافه کرد: صیانت از اراضی کشاورزی به معنی حفظ امنیت غذایی و زیستی بوده و از این رو وزارت جهاد کشاورزی موضوع صیانت از خاک و ممانعت از تغییر کاربری را به سازمان امور اراضی محول کرده است. همچنین توسعه اراضی کشاورزی جز وظایف این سازمان بوده و در حال حاضر ما مجری و تکلیف مند حدود ۱۰۰ قانون مختلف هستیم.او گفت: قانون حدنگار برای زمین‌های کشاورزی مصوبه ۱۳۹۳ اصلی ترین وظیفه این سازمان بوده و رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد در این حوزه از محوری ترین برنامه سازمان امور اراضی کشور است.افلاطونی اعلام کرد: قرارگاه صدور اسناد و یکپارچگی اراضی شکل گرفته و به طور هفتگی جلسات برگزار می‌شود.رئیس سازمان امور اراضی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در کنار حدنگار زمین‌های کشاورزی تثبیت مالکیت‌ها دنبال می‌شود همچنان که در کنار جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز موضوع تغییر کاربری مجاز پیگیری می‌شود.او گفت: در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی و حفظ کاربری برنامه این است که از فضای سنتی به مکانیزه و مدرن عبو کنیم. هدف هوشمندسازی طرح صیانت از خاک است؛ اینکه بتوانیم با پایش تصاویر ماهواره‌ای بتوانیم اراضی کشاورزی رصد شده و تغییر کاربری هوشمندانه پیگیری شود.
 زنگ خطر برای امنیت زیستی  و غذایی به صدا درآمده است
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه