بررسي اهداف پویش حمایت از دریانوردان ؛ سامان رضایی به اقتصادسرآمد می گوید

پویش20 روزه حمایت از دریانوردان ایرانی به دنبال چيست؟

گروه اقتصاددرياپايه – اميد اسماعيلي - در پویشی که به همت انجمن صنفی دریانوردان ایران با عنوان «پویش حمایت از دریانوردان ایرانی؛  ضرورت رعایت الزامات قانونی و شفافیت در رابطه استخدام دریانوردان با مالکین شناورها و مقابله با به کار گیری بی رویه و بدون نظارت دریانوردان خارجی در شناورهای ایرانی» به نشانی https://imm-syndicate.porsline.ir/s/pooyeshIMMS به راه افتاده است سعی بر آن شده است تا حمایت جامعه دریانوردان ایرانی از برنامه جامع و اقدامات انجمن صنفی دریانوردان ایران که به منظور  ایجاد شفافیت و نظارت قانونی در فرآیند استخدام و به کارگیری دریانوردان در شناورها با ظرفیت  تناژ زیر ۳۰۰۰ و زیر ۵۰۰ تن  و  با هدف بهره برداری حداکثری از نیروی کار داخلی و  استخدام دریانوردان ایرانی و مقابله با حضور بیش از حد دریانوردان خارجی در ناوگان شناورهای ایرانی کسب و اطلاع رسانی گردد. سامان رضایی، دبیر انجمن صنفی دریانوردان ایران در اين رابطه در گفت و گو با خبرنگار روزنامه دريايي اقتصادسرآمد اهداف و دلایل راه اندازی این پویش را مطرح كرد.
بحث شفافیت بین کارگر و کارفرما یا مالک و دریانورد است که طبق فصل هفتم کار کشور و براساس پیشنهاداتی که در آیین نامه کار دریایی وجود دارد و همچنین، برمبنای ضرورت کاربردی و عملیاتی که پیمان های جمعی یا CBA دارد و تجارب موفقی که از پیمان CBA انجمن دریانوردان ایران به نمایندگی ITF با شرکت های کشتیرانی بین المللی و ملی دارد  و بیش از 85 درصد از ناوگان ملی را پوشش داده است، سند مربوطه مختص و تنظیم شده برای شناورهای با ظرفیت تناژ زیر 3000 و زیر 500 تدوین شود. در گام اول، به نظرات عموم دریانوردان  به منظور تعیین ویژگی های سند رجوع شد و در ادامه جلسات متعدد تخصصی و کارشناسی با اتحادیه مالکان، وزارت کار و سازمان بنادر و دریانوردی برگزار گردید. در اواخر سال 1401 و ابتدای سال 1402 این سند به مرحله پایانی خود رسیده و در مرحله ابلاغ برای انتشار عمومی قرار دارد.بنابراین با توجه به اقدامات ذکر شده، تصمیم گرفته شده است تا پویش حمایتی به مدت حدود 20 روز تا یک ماه براساس دستورالعمل های مربوطه راه اندازی گردد تا مشخص گردد که چند درصد از جامعه خواهان انجام این گونه اقدامات قانونی هستند. حمایت قابل توجه، به این گونه اقدامات شتاب می بخشد و تأخیرهای گذشته را جبران می کند و بخش های مختلف را در همکاری و هماهنگی با انگیزه تر و همدل تر خواهد کرد.در این پویش، علاوه بر دریانوردان، افراد غیردریانورد و از اصناف دیگر مرتبط با این صنعت دریایی و حتی افراد عادی هم می توانند شرکت کنند؛ البته برای کسانی که دریانورد می باشند، 9 سؤال مطرح شده است تا داده ها و اطلاعات مؤثری از جامعه دریانوردی برای تحلیل به دست آید. 

اقتصادسرآمد: در سخنان شما به همکاری خوب انجمن صنفی دریانوردان ایران با سازمان ها و نهادهای دولتی حوزه دریا تأکید شد، چرا اين مراودات نتیجه بخش نبوده، طوری که شما متوسل به این پویش شده اید؟ 
سامان رضایی: باید تصریح شود که همکاری بین سازمان و نهادهای دولتی با انجمن بوده و هست، اما این همکاری کافی نبوده و نیست. همچنین اینکه برگزاری کمپین و پویش به منظور تسریع و شتاب بخشی به امور و برجسته و علنی کردن اهمیت موضوع، پیش بینی شده است. هرچند هرگونه برنامه جامعی که نیازهای یک قشر از جامعه را مرتفع می کند مانند برنامه جامع ذکر شده یا سند شفافیت کارفرما و کارگر نیازمند حمایت عمومی هم هست. حمایت عمومی باعث تسریع و تسهیل فرآیندهای پیگیری و اجرایی کردن اسناد منتشره می شود و موفقیت و ضمانت اجرایی آنها را افزایش می دهد. در تمام دنیا نیز، طرح ها و پروژه ها در صورت عدم حمایت عمومی و صرفاً با اجرا از دید حاکمیتی، نتیجه مطلوب را کسب نخواهد کرد.
ضروری است تأکید گردد که همکاری بین انجمن صنفی دریانوردان و نهادهای دولتی بوده است و اقدامات با محوریت انجمن پیگیری شده است، اما این همکاری ها تاکنون نتیجه نهایی و مطلوب را به وجود نیاورده است، اما اقدامات رو به جلو و در حال پیشرفت می باشد و این پویش به عنوان بستری برای حمایت عمومی به پیشبرد اقدامات کمک خواهد کرد. 

اقتصادسرآمد: رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از کمبود حدود 4000 دريانورد در كشور و لزوم تربیت نیروی انسانی خبر مي دهد و از طرفی از نیروی کار دریایی بیکار و بهره گیری از نیروی کار خارجی صحبت می شود، این تناقضات را چگونه می توان جمع بندی کرد؟
سامان رضایی: بله دقیقا ، این پویش نیز در همین راستای کمبود ها و با هدف حفظ داشته ها و بهره برداری حداکثری از توان داخلی و شناسایی دقیق کمبودها و پیش بینی برای رفع آن متمرکز هست.  در هر کشور و هر صنعت ، مهم ترین و ارزشمندترین منابع آن کشور، منابع انسانی و نیروی فعال متخصص در آن می باشد. البته آمار اعلام شده. باید به صورت دقیق بررسی گردد تا در چه سطح و تخصص و رشته ایی این نیازمندیها وجود دارد و به نظر می رسد آمار دقیقی در این زمینه وجود داشته باشد.
همچنین باید سعی شود در گام اول، همین نیروی کار و دریانوردان موجود حفظ و به کارگیری شوند و بعد به دنبال تربیت نیروی دریانورد جدید باشیم. آنچه که مشخص است در حوزه دریانوردی به دلیل حضور نیروی کار خارجی و مشکلاتی که در این حوزه به ویژه برای کار بر روی شناورهای با ظرفیت تناژ زیر 3000 و زیر 500 وجود دارد، بسیاری از افرادی که آموزش های لازم را کسب کردند، عطای این بازار کار را به لقایش بخشیدند و در بازار کار دیگری مشغول شدند.
می توان به صراحت گفت در صورت ایجاد این ساختار و سامانه شفاف با قابلیت رصد و پیگیری، جذب نیروی دریایی تسریع و تسهیل خواهد شد و افراد و داوطلبان بیشتری را جذب این حوزه خواهد کرد.
در حال حاضر دریانوردان کشور، در بازار نیروی کار شناورهای زیر 3000 و زیر 500 از یک لجام گسیختگی معناداری رنج می برد و مشکلات بسیار زیادی را متحمل می شود. رشد قارچ گونه مؤسسات کاریابی غیرمجاز دریایی و ریزش نیروی کار دریایی در بخش های مختلف، بیانگر آن است که نتوانستیم در حفظ نیروی موجود هم موفق باشیم و کمبود نیرو بروز کرده است. 
نباید فراموش کرد که به واسطه تحریم ها و مشکلاتی از این بابت به حوزه دریایی وارد شده است، ناوگان ملی و خصوصی کشور، رشد و تغییر چندانی را از بعد تناژ تجربه نکرده است و اعلام کمبود نیرو با توجه به عدم تغییرظرفیت ناوگان، به معنی ریزش نیرو و عدم حفظ نیروی موجود می باشد. . بنابراین، ما باید سیستم کاریابی و نظام استخدام و جذب دریانورد را ساختارمند و شفاف نماییم تا جذب بهتر و کیفی تر میسر گردد. 
از طریق روزنامه دريايي اقتصادسرآمد از تمامی اقشار و گروه های اجتماعی دعوت می کنیم تا با پیوستن به این پویش ملی ، ازفعالان صنعت کشتیرانی و دریانوردی به عنوان یک صنعت کلیدی ، حمایت نمایند.
پویش20 روزه حمایت  از دریانوردان ایرانی  به دنبال چيست؟
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه