طالبی ، مدیر لجستیک شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران:

تخلیه‌وبارگیری در بنادر به نقطه تعادل و مطلوبی رسید‌ه است


مدیر لجستیک شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در حوزه حمل‌ونقل دریایی و تخلیه‌ و بارگیری بنادر به نقطه تعادل و مطلوبی رسیده‌ایم، گفت: توسعه حمل‌ونقل دریایی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش ریلی و اتصال بنادر به ریل است.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی طالبی با تاکید بر لزوم تامین منافع ملی و تسهیل‌ گری در حوزه حمل و نقل دریایی، اظهار کرد: توجه هر چه بیشتر به حمل‌ونقل دریایی باید بیش از هر زمان دیگری مدنظر قرار گیرد و بنادر به عنوان محل تقاطع حمل‌ونقل دریایی با حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وی ادامه داد: عملکرد حمل‌و‌نقل جاده‌ای معادل 500 میلیون تن و عملکرد حمل‌ونقل ریلی کمتر از 50 میلیون تن است و سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم به بهترین شکل از ظرفیت بنادر کشور استفاده کنیم. مدیر لجستیک شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اتصال بنادر کشور به ریل یک ضرورت بسیار مهم است، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی به منظور توسعه حمل‌ونقل دریایی مسئله‌ای انکار ناپذیر است و در صورت اتصال بنادر به ریل و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم به طور حتم بهبود وضعیت حمل‌ونقل دریایی کشور خواهیم بود. طالبی با اشاره به اینکه در حوزه حمل‌ونقل دریایی و تخلیه‌وبارگیری در بنادر کشور به تعادل مطلوب رسید‌ه‌ایم، اظهار کرد: باید به نقش کریدور شمال-جنوب بیش از پیش اهمیت دهیم و با اختصاص سهم بیشتری از حمل و نقل کالا به این کریدور، شاهد فعالیت موثر کریدو-شمال جنوب باشیم. وی با تاکید بر اینکه باید با منابع ملی و اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی به توسعه کریدور شمال-جنوب توجه جدی داشته باشیم.
تخلیه‌وبارگیری در بنادر به نقطه تعادل و مطلوبی رسید‌ه است
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه