حمایت بانک تجارت در راستای عمل به شعار مهار تورم، رشد تولید

بانک تجارت در شش ماهه ابتدایی سال 1402 در راستای عمل به شعار مهار تورم، رشد تولید، حمایت‌های گسترده و هدفمندی را از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اسلامی به عمل آورده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی این بانک به بخش‌های مختلف اقتصادی در پایان شهریور 1402 به بیش از 4538 هزار میلیارد ریال بالغ شده که نشان از تداوم حمایت‌های گسترده بانک تجارت از بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.
مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی بانک تجارت در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری به بخش خدمات 1526 هزار میلیارد ریال بوده و این شاخص در حوزه بازرگانی به بیش از 1054 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
بانک تجارت به‌عنوان حامی دیرینه‌ی صنایع گوناگون کشور در شش ماهه ابتدایی سال 1402 مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی خود به بخش صنعت و معدن را به 1076 هزار میلیارد رسانده و همچنین این شاخص آماری بانک تجارت در بخش صادرات در بازه زمانی مذکور به بیش از 10 هزار میلیارد ریال رسیده است.
حمایت بانک تجارت در راستای عمل به شعار مهار تورم، رشد تولید
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه