مدیر کل امور مالیاتی فارس

درآمد واقعی ۵۷ شرکت مجری ساختمان 160 برابر اظهارات بود

 شیراز - غزاله توانایی خبرنگار اقتصادسرآمد- حمیدرضا محمدابراهیمی مدیر کل امور مالیاتی فارس: پس از بررسی اطلاعات و مطابقت با سوابق مالیاتی تعدادی از شرکت های مجری ساختمان در فارس، کل مالیات ابرازی ۵۷ شرکت مذکور در سالهای ۱۳۹۷تا ۱۴۰۱، مبلغ ۵۶۸ میلیون تومان بوده در حالیکه بر اساس اطلاعات استخراجی میزان کارکرد واقعی و درآمد این شرکت ها بالغ بر ۴۸۴ میلیارد تومان بوده است که با شناسایی فرار مالیاتی، مالیات تشخیصی این ۵۷ شرکت ساختمانی تا کنون به ۸۹ میلیارد تومان رسیده است.صنعت ساختمان یک صنعت پیشرو در کشور محسوب می گردد و از آنجائیکه برای ساخت یک ساختمان صنايع مختلفی از جمله صنايع سیمان،آهک،ماسه،آهن آلات،درب و پنجره سازی و شغل ها و اصناف متعددی مانند بتن ریزان و مهندسان طراح، انواع مختلف ناظران و طراحان و مجریان و آزمایشگاه های بتن را درگیر کرده است، همچنین با رشد جمعیت نیاز به ساخت و ساز مسکن نیز افزایش یافته است که این امر افزایش حجم معاملات مالی در حوزه انبوه سازی و سایر صنايع و اصناف وابسته را دربردارد ولیکن شفافیت مالی در این بخش وجود نداشته و اطلاعات به ندرت از حوزه های مذکور در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و بالطبع حقوق حقه دولت امکان پذیر نمی باشد.
محمدابراهیمی مدیر کل امور مالیاتی فارس در این خصوص بیان داشت: با استفاده از بانک های اطلاعاتی مختلف نزد شهرداری ها همچون اطلاعات مجوز ساخت و سازها و یا اطلاعات پایان کارها،اطلاعات آزمایشگاه های بتن یا اطلاعات مجریان و ناظران ساختمانی موجود در سازمان های نظام مهندسی کشور،می توان میزان ساخت و ساز را بدست آورده و با آنالیز هر متر مربع ساخت، به راحتی می توان درآمد هر کدام از صنايع و شغل های مربوطه را محاسبه نمود اما الزامی برای دارندگان بانک اطلاعاتی سازندگان ساختمانی جهت ارائه به ادارات امور مالیاتی وجود ندارد و سازندگان ساختمان با هماهنگی اعضای هیات مدیره شرکت های مجری و ناظر ساختمانی و همچنین تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد و مصالح ساختمانی و شغل های مربوطه از ارائه اطلاعات این فعالیت ها در اظهارنامه های مالیاتی و سایر سامانه های اطلاعاتی در جهت فرار مالیاتی و اختفای فعالیت خود سوء استفاده می نمایند.
درآمد واقعی ۵۷ شرکت مجری ساختمان 160 برابر اظهارات بود
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه