رئیس شورای اسلامی کمالشهر: پایش سلامت شهروندان اصل مهم  در ایجاد نشاط اجتماعی است


البرز- عینی خبرنگار اقتصادسرآمد- مهندس شهبازی در حاشیه جلسه رسمی شورای شهر که با حضور دکتر دهقان ریس بیمارستان رجایی کرج برگزار شد با بیان این مطلب گفت: سعی داریم با همکاری بیشتر با بیمارستانها ، طرح پایش سلامت شهروندان را اجرا و به اهداف خود در حیطه بهداشت و درمان دست یابیم .
وی افزود: بدیهی است بهره مندی از امکانات بهداشتی و درمانی مطلوب برای همه اقشار جامعه جزو حقوق مسلم هر شهرونداست .
شهبازی در ادامه گفت: توسعه و پیشرفت جوامع ارتباط مستقیم با سلامت افراد دارد ،مدیریت شهر کمالشهر نیز با این نگرش باارائه طرح مذکور سعی در ایجاد عدالت نسبی در بهره مندی افراد از خدمات بهداشت و درمان دارد.
رئیس شورای اسلامی کمالشهر: پایش سلامت شهروندان اصل مهم  در ایجاد نشاط اجتماعی است
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه