در راستای ساخت شناورهای تجاری و خدماتی در داخل کشور صورت گرفت

برنامه‌ریزی سازمان بنادر برای ساخت شناورهای تجاری و کشتی‌های خدماتی


قرارداد عاملیت وجوه اداره شده سازمان بنادر نزد بانک مسکن با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیرعامل بانک مسکن، با هدف ساخت شناورهای تجاری و خدماتی در داخل کشور منعقد شد.به گزارش اقتصادسرآمد، با هدف ساخت شناورهای تجاری و خدماتی در داخل کشور، قرارداد عاملیت وجوه اداره شده سازمان بنادر نزد بانک مسکن با حضور علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن، منعقد شد.
مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی با اشاره به هم‌زمان شدن امضای این تفاهم‌نامه توسعه‌ای با ابلاغ سیاست‌های دریامحور توسط مقام معظم رهبری، تاکید کرد: با اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، نوسازی ناوگان تجاری و شناورهای خدمات دریایی و بندری با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با امضای تفاهم‌نامه عاملیت بانک مسکن در پروژه ساخت کشتی‌های تجاری و شناورهای خدماتی بنادر، وجوه اداره شده سازمان بنادر در نزد بانک مسکن، تا سه برابر اندوخته مالی، در اختیار متقاضیان بخش خصوصی قرار می‌گیرد.صفایی خاطرنشان کرد: با ساخت حجم عظیمی شناورهای تجاری و خدماتی در داخل کشور، علاوه بر رونق اقتصادی، منشأ تحول در اشتغال جوانان و کسب‌وکار مردم ساحل نشین می‌شود.مدیرعامل بانک مسکن نیز در این باره تاکید کرد: تفاهم‌نامه عاملیت این بانک در پروژه‌های ساخت شناور سازمان بنادر، یک گام اساسی در پیشبرد اهداف و مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت مردمی است.
برنامه‌ریزی سازمان بنادر برای ساخت شناورهای تجاری و کشتی‌های خدماتی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه