رئیس پژوهشگاه نیرو تاکید کرد

هوشمندسازی مصرف انرژی ساختمان نیازمند ورود جدی سازمان نظام‌ مهندسی


رئیس پژوهشگاه نیرو گفت: هوشمندسازی ساختمان که راهکار مناسبی برای مدیریت مصرف انرژی است، نیاز به ورودی جدی‌تر وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مجید عمیدپوربه ایرنا افزود: موضوع مدیریت مصرف در ساختمان و استقرار یک سیستم هوشمند در بخش ساختمان جزو وظایف اصلی وزارت نیرو نیست و این موضوع باید از طریق مرکز تحقیقات ساختمان دنبال شود.
وی ادامه‌داد: البته ما اقدام‌هایی در این زمینه انجام داده‌ایم و یک پروژه خیلی خوب چند سال پیش در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری پیگیری شد و با همکاری یو. ان. دی. پی سازمان ملل اقدام‌های خیلی خوبی انجام شد.
رئیس پژوهشگاه نیرو خاطرنشان‌کرد: براثر این اقدام‌ها در تعدادی از ساختمان‌های نمونه، هوشمندسازی انجام شده است.
عمید پور گفت: متولی این مساله و اینکه موضوع به سرانجام برسد در وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌ مهندسی است که باید اقدام‌هایی انجام دهند.
وی اضافه‌کرد: این دو نهاد باید استاندارد اجباری در حوزه ساخت‌وساز پیشنهاد دهند، اما ما از نظر علمی در این زمینه اقدام کرده‌ایم.
رئیس پژوهشگاه نیرو افزود: برای اجرایی‌شدن این سیستم در ساختمان باید یک سری استانداردهای اجباری از طریق وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام پیگیری شود تا این سیستم ها در ساختمان‌ها استقرار یابند.
عمیدپور با بیان اینکه مسائل مربوطه توسط پژوهشگاه نیرو و وزارت نیرو مطرح شده و آرزوی ما اجرای آنها است، خاطرنشان‌کرد: با اجرای این سیستم ها در ساختمان‌ها، بار شبکه کاهش‌ یافته و فشار از دوش وزارت نیرو در بخش مصرف برق و وزارت نفت در بخش مصرف گاز برداشته می‌شود.
به گزارش ایرنا، در تعریف ساختمان هوشمند گفته می شود که دربردارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه است که توانایی یکپارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سامانه ها، ساختار، سرویس ها، مدیریت و رابطه میان آنها را دارد.
به عبارت دیگر خانه هوشمند ساختمانی است که همه اجزای داخلی آن به واسطه ای یکپارچه و ایجاد منطقی سازگار با محیط در تعامل با یکدیگرند. از سوی دیگر، با شاخص بسیار مهم مدیریت انرژی (EMS)، می تواند در حدود ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد کاهش هزینه و قیمت را در پی داشته باشد.
هوشمندسازی مصرف انرژی ساختمان نیازمند ورود جدی سازمان نظام‌ مهندسی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه