مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران

اختصاص 20 میلیون متر مکعب  از پساب تهران به صنعتمدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران با اشاره به اینکه برای فروش 10 میلیون متر مکعب پساب سالانه در بورس مجوز اخد شده است، گفت: هر میزان صنایع مصارف غیر شرب و بهداشتی را به سمت استفاده از پساب سوق دهند، این پساب در شهر تهران به اندازه کافی وجود دارد و می تواند نیاز کل صنایع را در این بخش تامین کند.
به گزارش اقتصادسرآمد،  عباسعلی مصرزاده با اشاره به روش‌های گندزدایی فاضلاب، به پاون گفت: گندزدایی فاضلاب همانند آب با روش‌های متداولی که در دنیا هم مرسوم هست از جمله کلر زنی، اشعه یو وی و ازن زنی انجام می‌شود. به عنوان مثال بخشی از تصفیه خانه جنوب تهران با گاز کلر، بخشی هم با اشعه یو وی و بخشی هم در تصفیه خانه‌های محلی با آب ژاول و در بخش‌هایی از کشور با کلر مایع گندزدایی انجام می‌شود.
وی افزود: در تصفیه فاضلاب همانند آب برای اطمینان از کیفیت پسابی که از تصفیه خانه خارج می‌شود متناسب با نوع استفاده‌ای که برای آن پیش بینی شده، استاندارد تعریف و ابلاغ شده است و بر اساس این استاندارد محیط زیست کشور مشخص می‌شود که برای استفاده در بخش کشاورزی، صنعت، تخلیه آب سطحی یا تغذیه آب‌ها  هرکدام به چه درجه از تصفیه باید برسد.
وی با بیان اینکه این استاندارد شاخص‌ها و مولفه‌های متعددی دارد که توسط آزمایشگاه‌های معتبر کنترل می‌شود، خاطر نشان کرد: همانطور که آب قابلیت شرب پیدا می‌کند، وزارت بهداشت به عنوان دستگاه ناظر برفعالیت‌های وزارت نیرو، ضمن نمونه برداری و  انجام تست در آزمایشگاه‌های این وزارتخانه، چنانچه بار آلودگی داشته باشد، انعکاس می‌دهد و اگر در چارچوب استاندارد باشد مشکلی برای شرب وجود ندارد.
اختصاص 20 میلیون متر مکعب  از پساب تهران به صنعت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه