سرپرست مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو

کاهش تلفات برق با بهره‌برداری  از نیروگاه مقیاس کوچک


سرپرست مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو با اشاره به اینکه از ابتدای توسعه نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک، تعداد 313 نیروگاه با ظرفیت نامی 2342 مگاوات در سطح کشور به بهره‌برداری رسید، افزود: این نیروگاه‌ها با توجه به نزدیک بودن به محل مصرف، علاوه برتامین برق، مزایایی از جمله کاهش تلفات و بهبود کیفیت توان را دارند.
به گزارش اقتصادسرآمد،  زهرا اسماعیل زاده درباره نیروگاه های مولد مقیاس کوچک حرارتی گفت: پیرو ابلاغ دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک در سال 1387 توسعه مولدین مقیاس کوچک در دستور وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار گرفت.سرپرست مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو ادامه داد: از ابتدای توسعه نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک، تعداد 313 نیروگاه با ظرفیت نامی 2342 مگاوات در سطح کشور به بهره‌برداری رسید. این نیروگاه‌ها با توجه به نزدیک بودن به محل مصرف، علاوه برتامین برق، مزایایی از جمله کاهش تلفات و بهبود کیفیت توان را دارند.
وی افزود: در سال گذشته تولید نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک حرارتی در پیک تابستان به 1250 مگاوات رسید. توان تأمین شده در لحظه پیک سال 1402 نیز برابر 1125 مگاوات بوده است.
سرپرست مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو تشریح کرد:‌ اغلب نیروگاه‌های مولد مقیاس کوچک با مشوق دولت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق سازوکار عقد قرارداد خرید تضمینی بلندمدت با شرکت‌های برق منطقه‌ای، تولید برق را به عهده داشته‌اند. علاوه براین ، تسهیلاتی همچون در اختیار قراردادن زمین در شهرک‌های صنعتی و ساختگاه‌های قابل استفاده در صنعت برق (زمین پست‌ها)، تعرفه سوخت نیروگاهی و تضمین آن و معرفی به نهادهای تأمین مالی برای اخذ تسهیلات نیز از جمله راهکارهای افزایش مشوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده است.
اسماعیل زاده در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد:‌ در جهت توسعه هدفمند این مولدها در برنامه ششم توسعه، نقاط حایز اولویت احداث نیروگاه در کشور احصاء شده و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در این نقاط توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق در دست اقدام است.
کاهش تلفات برق با بهره‌برداری  از نیروگاه مقیاس کوچک
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه