حضور پر قدرت عشایر در اقتصاد مقاومتی

پرواربندی، برگ زرین اقتصاد مقاومتی

به گزارش اقتصاد سرآمد - طرح پرواربندی یا زنجیره تولید گوشت قرمز به سبب مزایای فراوان، صرفه جویی در ابعاد مختلف، سودآوری و اثربخشی سرمایه گذاری، برگ زرینی در اقتصاد مقاومتی کشور محسوب می شود که چراغ آن در خراسان رضوی روشن شده است.
منظور از پرواربندی، فربه شدن گوسفند با بیشترین وزن یا تولید لاشه برای تامین گوشت بوده که دربرگیرنده مزایای فراوان از جمله جلوگیری از کشتار دام قبل از وزن مطلوب و حفظ مراتع با جلوگیری و کاهش فشار چرای دام است. علاوه بر آن، گوسفند حیوان به نسبت خوش بنیه ای است که آب و هوای متغییر و خشک را تحمل می کند و با فقیر ترین علوفه و غذاها راه رشد خود را ادامه می دهد و در مقایسه با سایر دام ها به جیره کمتری احتیاج دارد و بیشتر غذایی را که دریافت می کند صرف تولید و رشد و نمو آن می شود. 
حضور پر قدرت عشایر در اقتصاد مقاومتی
در این میان عشایر و نقش آنان در عرصه اقتصادی، سیاسی و امنیتی با وجود پیشینه تاریخی در این زمینه به خوبی روشن است، این قشر سختکوش این روزها با وجود کم شدن جمعیتشان در عرصه اقتصاد مقاومتی حضور پر قدرت و بی مثال دارند.  گرچه اکنون 1.5 درصد از کل جمعیت ایران را عشایر تشکیل می دهند اما همین قشر، تولید 25 درصد مواد پروتیینی به ویژه گوشت قرمز و فرآورده های شیری، حدود 40 درصد صنایع دستی و 28 درصد دام سبک کشور را در اختیار دارند. 
ادامه در صفحه3
پرواربندی، برگ زرین اقتصاد مقاومتی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه