مردم ایران از بابت گرانی افسارگسیخته اجناس اذیت می شوند

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس با انتقاد از عملکرد دولت گفت:مردم ایران از بابت گرانی و قیمت های بی رویه افسارگسیخته اجناس و بیکاری جوانان خصوصا دهه شصت به شدت اذیت می شوند.
  سهراب گیلانی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس بیان داشت: آقای رئیس جمهور هرسال در برنامه سالانه خود یک میلیون نفر شغل را مصوب و ابلاغ می کنیداما متاسفانه بعد از 5 سال از ریاست شما هنوز آمار 5 میلیون بیکار مطرح است، آیا برنامه و اجرا درست نیست، آیا آمارها دروغ است، بررسی کنید این تناقض بزرگی است که بدون جواب مانده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: آقای رئیس جمهور بشنوید، مردم ایران از گرانی و قیمت های بی رویه افسارگسیخته اجناس و بیکاری جوانان خصوصا دهه شصت به شدت اذیت می شوند،اقدامی کنید، خدمات بانک ها سخت پیچیده طولانی است به استان ها اختیارات بیشتری بدهید. وی با طرح این  که وزیر کشور آیا از خود سوال کرده اید در خوزستان قهرمان چه خبر است، من عرض می کنم و شما بشنو، ادامه داد: تاخیر چندین ماهه پرداخت حقوق کارگران در شرکت ها، اخراج کارگران زحمتکش در برخی شرکت ها مانند لاستیک سازی گتوند، آگهی حراج کشت صنعت کارورن شوشتر توسط بانک کشاورزی، قبر فروشی میلیونی در شوشتر، عدم پرداخت پول کشاورزان سیل زده سال 95، توقف اکثر پروژه های مصوبه نیمه تمام خوزستان، بی سر شدن 100 ها هزار نخل که چند برابر دوران جنگ تحمیلی است.
مردم ایران از بابت گرانی افسارگسیخته اجناس اذیت می شوند
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه