معاون درمان سازمان تامین اجتماعی:

مصرف بهینه و کنترل هزینه ها، مهمترین راهبرد سازمان تامین اجتماعیمعاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: مصرف بهینه و کنترل هزینه ها از مهمترین مباحث این سازمان است که همواره مورد توجه جدی بوده است.
به گزاش اقتصاد سرآمد، دکتر مهدی درخشان در جلسه شورای مدیران درمان این سازمان که با موضوع «تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر درمان سازمان تامین اجتماعی» برگزار شد، اظهار داشت: نحوه مصرف بهینه باید با تغییر فرهنگ و رفتار تمامی کارکنان انجام پذیرد و در این خصوص به خرد جمعی رسید.
وی افزود: در بخش درمان، استانداردهایی وجود دارد که ضمن رعایت این موارد و حقوق بیماران، باید برنامه ریزی منظم و دقیقی در نحوه مصرف داشت.
دکتر درخشان ابراز امیدواری کرد با استفاده بهینه از منابع موجود و صرفه جویی در مصارف، بتوان در مدیریت هزینه ها گام های موثری برداشت.
مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت از سال 93 در بیمارستان های دولتی شروع شد، گفت: این طرح در راستای ساماندهی خدمات بیمارستانی و حمایت مالی از بیماران بستری در بیمارستان های دولتی، استاندارد سازی خدمات هتلینگ، رایگان شدن زایمان طبیعی، ساماندهی خدمات بیماران صعب العلاج، ارتقای اورژانس کشور، ارتقای کیفیت خدمات و مراقبت های سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته انجام شد.
دکتر محمد خلخالی افزود: صیانت و حمایت مالی از مردم و کاهش سریع پرداخت های سنگین درمان بیماران، ایجاد عدالت و سهولت در دسترسی مردم و بیماران به خدمات با حفظ کرامت آنان و بهبود کیفیت و ارتقای سطح خدمات بیمارستانها و تجهیز و بهبود استاندارد مراکز ارائه خدمات در حوزه سلامت، از مهمترین اهداف طرح تحول سلامت است.
وی با اشاره به آسیب شناسی این طرح توسط کارشناسان حوزه سلامت گفت: پایدار نبودن منابع مالی، مصرف ناکارای منابع محدود مالی، آماده نبودن زیرساخت های اجرای طرح تحول سلامت و عدم همراهی کادر پزشکی و پرستاری، از علل ناکارآمدی اجرای برنامه تحول سلامت به شمار می رود.
معاون برنامه ریزی اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این جلسه افزود: کاهش پرداخت از جیب، افزایش کیفیت بستری، نگهداشت پزشکان متخصص در مناطق محروم، تشویق زایمان طبیعی، افزایش کیفیت ویزیت، نگهداشت پزشکان متخصص در بیمارستان های دولتی، افزایش کیفیت اورژانس، حمایت از بیماران فقیر و یا دچار بیماری صعب العلاج و همچنین نظام صحیح تعرفه و کدگذاری خدمات سلامت از اهداف طرح تحول سلامت محسوب می شوند.
دکترمحمدمهدی صدرالهی گفت: جمعیت بیمه شدگان، تغییرات در هرم سنی بیمه شدگان، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، استفاده از پروتکل های جدید در درمان و استفاده از داروها و تکنولوژی های جدید از عوامل اصلی موثر بر هزینه های درمان در طرح تحول سلامت هستند.
 مصرف بهینه و کنترل هزینه ها، مهمترین راهبرد سازمان تامین اجتماعی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه