حداقل افزایش حقوق چقدر است؟  


عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اختصاص ردیف بودجه برای افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق معلمان در لایحه بودجه سال ۹۸، از جمع آوری امضا برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس خبر داد.
ضیاءالله اعزازی ملکی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق معلمان و پیش بینی این مسئله در بودجه سال 98، اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت وعده افزایش حقوق کارمندان در بودجه 98 را داده، حقوق معلمان در سال 98 با توجه به افزایش هزینه‌‎های زندگی و تورم در بازار باید حداقل 20 درصد افزایش یابد.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات پیگیر افزایش حقوق معلمان در کمیسیون تلفیق خواهد بود، افزود: البته عزمی در دولت برای افزایش حقوق معلمان در دولت دیده نمی‎شود و چنانچه دولت در این راستا در لایحه بودجه 98 گامی برندارد، مجلس رأسا نسبت به آن اقدام خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه نباید منابع واهی را در بودجه مد نظر قرار ندهیم، گفت: نمایندگان معتقد به افزایش حقوق کارمندان و معلمان هستند و باید نگرش ویژه‎ای به افزایش حقوق معلمان داشت.
اعزازی با بیان اینکه افزون بر پیگیری‌ها برای افزایش حقوق معلمان، باید موضوع همسان ساز حقوق بازنشستگان نیز در بودجه سال آینده لحاظ شود اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دریافتی بازنشستگان آموزش و پرورش باید 90 درصد معلم شاغل باشد که البته این بند مهم از قانون هنوز اجرایی نشده است.
حقوق معلمان بازنشسته کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه بهانه دولت برای اجرا نکردن قانون اجازه اجرای آن تا سال پایانی برنامه ششم است، افزود: معلم بازنشسته آموزش و پرورش در این شرایط اقتصادی امروز دیگر نمی‌تواند با حدود یک میلیون تومان زندگی خود را اداره کند لذا ضرورت دارد همسان سازی حقوق بازنشستگان هرچه سریع‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه نمایندگان مجلس خطاب به سازمان برنامه و بودجه نامه‌‎ای تنظیم و امضا در این باره جمع آوری کردند که برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 98 نیز در بودجه سال آینده ردیفی مستقل دیده شود.

جزئیات پرداخت سبد حمایتی به کارگران
معاون رفاه اجتماعی وزیر کار با تشریح جزئیاتی از پرداخت سبد حمایتی به کارگران، گفت: بعد از آنکه بودجه سبد حمایتی بازنشستگانی که بسته را ردیافت نکرده اند تامین شود، نوبت به کارگران می رسد.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت اعطای سبد حمایتی به اقشار مختلف گفت: آیین نامه مصوب دولت، سبد حمایتی را برای چهار گروه در نظر گرفته بود که گروه اول افراد تحت پوشش کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی بودند که ۲۰ آبان ماه سبد حمایتی به آنها پرداخت شد.وی ادامه داد: گروه دوم تمام بازنشستگان کشور هستند که تعداد آنها ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که تا کنون ۵۰ درصد آنها بسته حمایتی را دریافت کرده اند .تا کنون ۷۵ درصد بودجه برای بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت شده است، پس از تامین کامل به بازنشستگان پرداخت می شود و پس از این که سبد حمایتی به این گروه تعلق گرفت نوبت به کارگران بیمه شده تامین اجتماعی می رسد.میدری با اشاره به اینکه تا کنون ۷۵ درصد بودجه برای بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت شده است گفت: پس از تامین کامل به بازنشستگان پرداخت می شود و پس از این که سبد حمایتی به این گروه تعلق گرفت نوبت به کارگران بیمه شده تامین اجتماعی می رسد. 
وی درباره جزئیات این بخش گفت: بعد از آنکه ۲۵ درصد بودجه باقیمانده مربوط به بازنشستگان از سوی دولت تخصیص یابد و همه بازنشستگان بسته حمایتی را دریافت کنند، به کارگرانی که در یک خانواده هستند حتی یک عضو از آنها بسته حمایتی را دریافت نکرده، آن را دریافت خواهند کرد.معاون وزیر کار در پاسخ به اینکه آیا سبد حمایتی با توجه به درآمد خانوار به کارگران تعلق میگیرد یا صرفا درآمد سرپرست خانوار ملاک خواهد بود: درباره کارگران صرفا احکام خود کارگران مد نظر قرار می گیرد.میدری تاکید کرد: مبنا در این زمینه بیمه پردازی کارگران است؛ مثلا کارگری حقوقش به سازمان تامین اجتماعی ۴ میلیون تومان اعلام شده، همین رقم برایش مبنا قرار می گیرد و با توجه به پیش شرط دریافت بسته حمایتی که به افرادی با درآمد زیر ۳ میلیون تومان تعلق می گیرد دیگر رقمی در یافت نخواهد کرد.وی در پاسخ به اینکه آیا درباره واحد خانوار، ملاک بانک اطلاعاتی هدفمندی یارانه ها خواهد بود یا صرفا بیمه شده در نظر گرفته می شود گفت: در اینجا مبنای خانواده همان چیزی است که در سازمان هدفمندی اعلام شده است یعنی امکان دارد فردی در سازمان تامین اجتماعی مادرش را تحت پوشش قرار داده باشند اما در سازمان هدفمندی جزء خانواده او به حساب نمی آید، مبنای ما برای خانوار سازمان تامین اجتماعی نیست بلکه سازمان هدفمند است. 
در خانواده ای که بیش از یک نفر از اعضای خانواده بیمه شده تامین اجتماعی هستند، سبد حمایتی صرفا به سرپرست خانوار تعلق می گیرد، لذا از ۱۳ میلیون بیمه شده ممکن است به نصف افراد تعلق گیرد زیرا اعضای خانوار آنها در سایر گروه هادریافت کرده اند .معاون وزیر کار همچنین درباره خانواده هایی که بیش از یک نفر از اعضا بیمه شده تامین اجتماعی هستند هم گفت: در خانواده ای که بیش از یک نفر از اعضای خانواده بیمه شده تامین اجتماعی هستند، سبد حمایتی صرفا به سرپرست خانوار تعلق می گیرد، لذا از ۱۳ میلیون بیمه شده ممکن است به نصف افراد تعلق گیرد زیرا اعضای خانوار آنها در سایر گروه هادریافت کرده اند .میدری در پاسخ به اینکه آیا بودجه مربوط به سبد حمایتی کارگران تامین شده است یا خیر؟ گفت: محل تامین این بودجه در مصوبه دولت پیش بینی شده است .در مصوبه مربوط به سبد حمایتی اعلام شده که منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد جامعه از محل مابه التفاوت تسعیر قیمت خوراک کارخانه های پتروشیمی و پالایشگاهها تامین می شود.وی همچنین درباره زمان پرداخت این بسته حمایتی به کارگران نیز بدون ذکر زمان مشخص، آن را بعد از پرداخت بسته حمایتی گروه دوم یعنی بازنشستگان اعلام کرد.

 حداقل افزایش حقوق چقدر است؟  
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه