جیب های بازنشستگان هواپیمایی ایران خالی است

تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان هما، معضلی تکراری

یک بازنشسته که بنا بر اعتماد مخاطبان به این رسانه نام ایشان محفوظ می ماند؛ به نمایندگی از برخی همکاران بازنشسته هواپیمایی ایران  در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد عنوان کرد: متاسفانه مدیریت هواپیمایی ایران ار دیر زمانی است که حقوق بازنشستگان خود را به بدترین شکل ممکن یعنی با تاخیرات فراوان و به صورت گوشت قربانی پرداخت نموده و با عنایت به تورم افسار گسیخته و تازنده موجب اضطراب مضاعف بازنسشتگان پیر و ناتوان شده و دمار از روزگار ما بازنشسته ها را دراورده است.به گزارش خبرنگار اقتصاد سرآمد، این باز نشسته هما در ادامه می گوید: همچنین تغییر 4 مدیرعامل  در طول سه سال گذشته کاملا بی ثمر بوده و هیچ دستگاهی پاسخگوی مشکلات ما نیست.همچنین در ادامه به اقتصاد سرآمد می گوید: امروز که 21 دی ماه 1400 هست هنوز حقوق آذر ماه بازنشستگان هما  را پرداخت نکرده اند.جیب های خالی بازنشستگان اندک حرمت و کرامت آن ها را در نزد خانواده و خویشان و دوستان زایل نموده و مرض روحی و روانی را به امر اض جسمی آن ها اضافه نموده است.
دوران عمر خود را صرف خدمت کرده؛ محتاج نان شب خود هستند
این بازنشسته هما در پایان اظهارداشت: ضمن استمداد از مدیریت روزنامه اقتصاد سرآمد، استدعا دارم مشکلات ما بازنشستگان هما را در روزنامه خود منعکس نمایند . بازنشستگانی که بهترین دوران عمر خود را بر حسب وظیفه و در کمال صداقت و در نهایت سعی و کوشش صرف خدمت به زنده و مرده و کبیر و صغیر این میهن عزیز نمودند و اکنون محتاج نان شب خود هستند.
تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان هما، معضلی تکراری
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه