کاهش منابع آب زیرزمینی از عوامل بروز گرد و غبار در کشور است

سه برابر ظرفیت مراتع کشور از آنها استفاده می شود

معاون سابق دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، یکی از عوامل موثر بر افزایش گرد و غبار در کشور را کاهش منابع آبی به‌ویژه آب‌های زیرزمینی کشور عنوان کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، هدایت فهمی افزود: دست‌کم ۱۰ دلیل برای بروز پدیده گرد و غبار در کشور می‌توان برشمرد.وی، نخستین علت را چرای بی رویه دام در مراتع کشور برشمرد و خاطرنشان‌کرد: سه برابر ظرفیت مراتع کشور  از آنها استفاده می شود.این کارشناس خبره منابع آبی ادامه‌داد: جنگل تراشی عامل دیگری  است که می‌توان نام برد؛ به این معنا که کشوری که ۱۸.۵میلیون هکتار جنگل داشته است اکنون به ۱۱ میلیون هکتار رسیده است.فهمی، کاهش منابع آب و به‌ویژه منابع آب زیرزمینی را یکی دیگر از عوامل افزایش گرد و خاک ذکر کرد.وی دلیل چهارم بروز این پدیده را کاهش پوشش گیاهی کشور و پنجمین عامل را استفاده بیش از حد از خاک عنوان کرد و گفت: نه تنها عملیات خاک ورزی در کشور انجام نمی‌شود، بلکه برخی مواقع خاک فروشی هم صورت می‌گیرد.معاون سابق دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، ششمین دلیل را  کشاورزی ناپایدار و نادرست دانست؛ به این معنی که کشاورزی ما نه صنعتی است و نه سنتی،  بلکه به شیوه ای انجام می‌شود که به نابودی خاک دامن می زند.فهمی، رعایت نشدن حقابه های زیست محیطی را هم عامل مهمی توصیف کرد و عامل هشتم را نبود مدیریت سرزمینی (آمایش سرزمین) اعلام کرد.وی خاطرنشان کرد: آمایش سرزمینی به این معنی است که همه فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین مشخص اجرایی شود که در سال‌های گذشته مهمترین عامل هم ساختار معیوب بخش های مدیریت سرزمینی بوده است، یعنی هم در بخش آب و هم در محیط زیست ساختار معیوب است و نیاز به بازنگری دارد.این کارشناس منابع آب از پدیده تغییر اقلیم به عنوان عامل نهم در افزایش گرد و غبار در کشور یاد کرد و گفت: این موضوع در مقیاس جهانی سبب گرم شدن زمین شده است که اثر زیادی بر منابع آب داشته است.فهمی افزود: در گذشته های دور بر اساس آمار ۵۲ ساله حجم آب تجدیدپذیر کشور ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بوده که در ۲۵سال گذشته به ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، در ۱۰ سال اخیر به ۱۱۵ میلیارد متر مکعب و در پنج سال گذشته به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.وی ادامه‌داد: در برخی سال‌های خشک اخیر این میزان کمتر شده و حتی به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده و این در حالی است که میزان مصرف به حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسیده است.رییس مرکز تحقیقات پژوه آب گستر خاطرنشان‌کرد: از طرف دیگر دمای هوای کشور حدود ۱.۲ درجه نسبت به متوسط درازمدت بالاتر رفته که افزایش دما خود اثر مستقیم در زیاد شدن میزان تبخیر آب دارد.
سه برابر ظرفیت مراتع کشور  از آنها استفاده می شود
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه