اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی

اساس برجام برای رفع ابهامات فعالیت هسته‌ای ایران بوده است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: موارد ادعایی در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی با پشتوانه فکری و راهبری صهیونیست‌ها مطرح شده است و اگر جمهوری اسلامی ایران مذاکره کرد و برجام را پذیرفت، برای رفع اتهامات و ابهامات و اعتمادسازی بوده است.به گزارش اقتصادسرآمد، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به خبرنگاران، درباره گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ فعالیت هسته‌ای پنهان و نانوشته‌ای ندارد و هیچ سایت و فعالیت معرفی نشده‌ای هم وجود ندارد؛ این اسناد کذایی، یک حرکت سیاسی برای تداوم فشار حداکثری است.وی ادامه داد: این حرکت اخیری که سه کشور اروپایی و آمریکایی انجام داده‌اند و ارائه پیش‌نویس قطعنامه علیه ایران، یک حرکت سیاسی در راستای سیاست فشار حداکثری است که اهداف اصلی آن با پشتوانه فکری و رهبری رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود.رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: موارد اتهامی آنها 20 سال است که به ایران نسبت داده می‌شود، اگر ایران برجام را پذیرفت به این دلیل بود که این اتهام‌ها رفع شود و اعتمادسازی صورت گیرد. البته تفاهمی صورت گرفت که طرف مقابل به آن عمل نکرد و ایران هم‌پذیرفته محدودیتی در بیشتر برنامه هسته‌ای خود داشته باشد، اما اکنون با این قطعنامه به اول خط برگشته‌ایم و دوباره همان داستان‌هاست.اسلامی عنوان کرد: ایران ماه‌ها مذاکره کرده و متن توافق تمام شده و مورد تحریم‌ها گفت‌وگو شده است، اکنون رژیم صهیونیستی با عملیات تروریستی و تخریبی و با زیاده گویی و یاوه‌گویی کشور را تهدید می‌کنند که اگر دیپلماسی برنامه هسته ای ایران را متوقف نکنید ما متوقف می‌کنیم! مگر قانون جنگل است؟!وی تاکید کرد: این یک حرکت سیاسی در تداوم فشار حداکثری است، ایران حداکثری همکاری را با آژانس داشته است. ما دو تا سه درصد ظرفیت هسته‌ای جهان را داریم اما حدود 25 درصد بازرسی‌ها را از ما انجام می‌دهند. این اتهامات نخ نما شده و مزاحمت‌های بیشمار آنها پایان ندارد.رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: این حرکت روانی و فشار به مردم ایران است ما دقیقا بر اساس ضوابط آژانس کار می‌کنیم و هیچ گونه فعالیت ما نیست که تحت نظارت آژانس نباشد. ما این اتهامات را نمی‌پذیریم و از این عملیات روانی سنگین آنها عقب نشستی نمی‌کنیم باقی مانده حسن نیتی در برجام داریم اگر نخواهند به تعهدات خود عمل کنند ما از باقی مانده حسن نیت خود تجدید نظر می کنیم.اسلامی گفت: ما در چارچوب پادمان حرکت می‌کنیم نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر آنچه که در قالب برجام تعریف شده بود، بخاطر حسن نیت بوده است.
 اساس برجام برای رفع ابهامات فعالیت هسته‌ای ایران بوده است
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه