سازمان انرژی اتمی اعلام کرد

فعالیت تعدادی از دوربین‌های فراپادمانی آژانس در ایران قطع می‌شود


سازمان انرژی اتمی با صدور بیانیه‌ای از قطع فعالیت‌ دوربین‌های فراپادمانی دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا OLEMو فلومتر آژانس در ایران خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد، در بیانیه سازمان انرژی اتمی آمده است: جمهوری اسلامی ایران تاکنون همکاری‌های گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است که متأسفانه آژانس بدون اینکه در نظر داشته باشد که این همکاری‌ها ناشی از حُسن نیت ایران است نه تنها قدردان این همکاری‌ها نبوده بلکه به نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی کرده است؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد از امروز فعالیت‌ دوربین‌های فراپادمانی دستگاه اندازه گیری بر خط سطح غنا OLEM‌و فلومتر آژانس قطع شود که دستور آن به مسئولین مربوطه داده شده است.در ادامه این بیانیه آمده است: البته بیش از 80 درصد از دوربین‌های موجود آژانس دوربین‌های پادمانی هستند که کمافی‌السابق فعالیت این دوربین‌ها ادامه خواهد یافت.سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در یکی از مراکز هسته‌ای بر قطع فعالیت دو دوربین آژانس نظارت کرد.
فعالیت تعدادی از دوربین‌های فراپادمانی آژانس در ایران قطع می‌شود
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه