مسببان آلودگی هوابه جزای خود می رسند؟

ظهیر حیدری نژاد
سوء مدیریت مدیران بالا دستی برای مقابله با ریزگردها یکی از عناصر اصلی بروز بحران‌های زیست محیطی امروز کشور است.این مدیران اکنون با پنهان کردن گرایش‌های سیاسی که به‌واسطه آن در دولت‌های قبل منصوب شده بودند، خود را نزدیک به دولت فعلی معرفی می‌کنند و به جای پاسخگویی در مقام منتقد قرار می‌گیرند که این مهم جای توجه جدی دارد. مقامات وزارت صمت باید به این سازمان‌های کلیدی و مهم توجه جدی کنند و جلو این مسائل را سد نمایند. سازمان زمین‌شناسی و سازمان مدیریت بحران در موضوع گردوغبار باید نقشی پررنگ‌تر می‌داشتند. ای کاش اقداماتی انجام می‌شد که شاهد تشدید بحران‌های امروز نباشیم.در پیوست شماره یک قانون بودجه سنواتی کشور ردیف‌های اختصاص یافته به دستگاه‌های دولتی به خوبی مشخص‌شده، به عنوان نمونه در پیوست‌یک بودجه (اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای) به سازمان زمین‌شناسی ۵ میلیارد تومان برای تهیه نقشه پهنه‌بندی مخاطرات زمین اختصاص داده شده است که موضوع گردوغبار هم یکی از مخاطرات زمین‌شناسی است.۹ میلیارد تومان به سازمان جنگل‌ها برای برنامه تثبیت شن‌های روان اختصاص داده شده و ۱۲ میلیارد تومان هم برای کاهش ریزگردها در بخش کاهش آلودگی هوا درنظر گرفته شده است. یک برنامه کلی نیز وجود دارد که چند طرح ذیل آن تعریف شده و یکی از این‌ها برنامه سازمان حفاظت از محیط زیست با محوریت مقابله با ریزگردهاست که ۵/۷ میلیارد تومان بودجه دارد. همچنین برنامه مطالعات جامع مقابله با ریزگردها ۲ میلیارد تومان، ایجاد سیستم پایش گردوغبار ۵ میلیارد تومان، برنامه حفاظت و بهره‌برداری از زیست‌بوم‌های بخش حفاظت و احیای تالاب انزلی ۱۵ میلیارد تومان، حفاظت و احیای تالاب‌های در معرض خشکسالی ۱۰۰ میلیارد تومان و نیز برنامه مطالعه و حفاظت از دریاچه‌های...
ادامه در صفحه 2
مسببان آلودگی هوابه جزای خود می رسند؟
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه