باید و نبایدهای آینده انرژی دریایی ایران؛« اقتصادسرآمد» گزارش می دهد

آیا سهم مان از انرژی دریایی محقق می شود

گروه انرژی دریایی - اعظم زندیه - لازمه يك نگاه فعال و آينده سازدریایی، حركت بر پايه مديريت چشم انداز است كه بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحليل محيط ملي و بين‏المللي و سرانجام ترسيم چشم انداز مطلوب متكي است. لذا در تدوين استراتژي بايد هدفي مطلوب و قابل تحقق در آينده دور ترسيم نمود و بر اساس آن و شناخت واقعيات موجود، راه هاي رسيدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب در آينده را شناسايي كرد هر يك از اين راهها را يك استراتژي مي نامند و قدم بعد انتخاب بهترين استراتژي است.
به گزارش اقتصادسرآمد، تلاش براي دست يافتن به آينده مطلوب و طراحي و تبيين ويژگي ها و ترسيم موقعيت جامعه اي را كه نسل هاي امروز و آينده بتوانند آگاهانه و با اتكاي به نفس در مسير تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد مردم اين سرزمين است، بلكه بر آمده از اصول و برنامه‌هایی است كه در انديشه و فرهنگ اسلامي و ایرانی جاي گرفته و رويكرد و رفتار دستگاه اجرايي كشور را در چارچوب آن هدفدار و معنادار و ترسیم مي‏كند. سند چشم انداز دو حيطه را در بر مي‏گيرد حيطه داخل و حيطه بين الملل، قيودي كه در سند چشم‏انداز آمده و بيانگر جايگاه ايران در سطح بين الملل و اهدافي است كه در پايان چشم‏انداز بايد به انها دست پیدا کرده باشیم. 
برنامه بلند مدت یا سند چشم انداز را مي‏توان با تمثيلي ساده به افروختن نوري در تاريكي آينده تشبيه كرد كه حركت‌ها وساماندهي هاي كوتاه مدت و ميان مدت را با كمترين انحراف و اتلاف در تخصيص منابع به سوي نقطه راهنما هدايت مي‏كند. در يك نتيجه گيري كلي از دلائل ذكر شده مي‏توان گفت كه وجود نوعي سر در گمي و آينده نا مشخص در برنامه ريزي، مسئولين نظام را بر آن داشت تا سندي را ارائه کنند، كه علاوه بر ايجاد انگيزه، موجب هماهنگ ساختن عملكرد دولت‌هاي مختلف شود. نرسی قربان، مشاور نفت و گاز و اقتصاد انرژی در گفت و گو با اقتصادسرآمد درباره سهم انرژی دریایی در سند چشم انداز افق 1404، به خبرنگار ما، گفت: دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده انرژی‌های دریایی با رفع تحریم‌ها قطعا سرعت بیشتری خواهد گرفت.
ایران سهم قابل توجهی از انرژی دریایی جهان ندارد
وی با بیان این نکته که با توجه به وجود سهم بالای ایران از دریا و داشتن یک درصد جمعیت جهان، متاسفانه سهم قابل توجهی از انرژی دریایی جهان را نتوانسته ایم از آن خود کنیم، افزود: هرچند که تلاش‌های فراوانی در این زمینه انجام شده ولی به دلایل مختلف داخلی و خارجی که بعضاً خارج از کنترل ما بوده، در این زمینه نتوانسته ایم به ایده‌‏آ‌ل مورد نظر برسیم. البته این به آن دلیل نیست که نباید به آینده انرژی دریایی امیدوار بود.
آیا به سهم خود از انرژی دریایی سند چشم انداز دست می‌یابیم
وی در ادامه گفت: پیش بینی سهم انرژی دریایی کشور برای افق 1404 برای بازار جهان با به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام می تواند خوب باشد و لذا امید می رود با توجه بیشتر به این صنایع و در اختیار گذاشتن منابع مورد نظر، در ادامه راه بتوان به میزان پیش بینی شده در انرژی دریایی در مدت باقیمانده به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم.
در گذر زمان و گذار از موقعیت کنونی به موقعیت آینده برخی روندها از جمله پرداختن به انرژی دریایی حتمی بوده و خواسته یا ناخواسته اتفاق می‌افتد، مورد دیگری بود که وی به آن اشاره داشت و تصریح کرد: این روند بر همه استراتژی‌ها اثرگذار هستند و جدا از اینکه کدام یک از نیروهای پیشران از اهمیت و عدم ‌قطعیت بیشتری برخوردارند باید به عنوان یک عامل بیرونی در تشریح سناریوهای دریایی در نظر گرفت.
همانطورکه همگان ایران را به عنوان کشوری سرشار از ذخایر انرژی فسیلی می‌دانند اما جغرافیای ایران حکایت از فراوانی منابع دیگر انرژی یعنی انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه انرژی دریایی موج ،باد و خورشید دارد. متاسفانه قدمت چندین ساله در بهره‌برداری از انرژی فسیلی در ایران و نیاز جهانی و درآمد چشمگیر این منبع برای کشور و اعتیاد اقتصاد ایران به نفت و گاز، مانعی جدی در راستای توسعه سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شده است و برخی کمترین نیازی به این موضوع احساس نمی کرده و بعضا نمی کنند.
 با توجه به جریان انرژی کشور در سال 1390 سهم انرژی‌های بادی، آبی و خورشیدی در سبد انرژی کشور تنها معادل 2/7 میلیون بشکه نفت برآورد شده است. اما به‌ تازگی ان طور که از شواهد و قرائن و تلاش رسانه ها بر می اید، کوشش فراوانی برای افزایش سهم این انرژی در سبد انرژی کشور انجام گرفته و در اسناد بالادستی مانند افق چشم‌انداز 1404 نیز آشکارا اهمیت این موضوع تبیین شده است که باید تحقق آن نیاز که نه، بلکه ضرورت است.
با توجه به روند جهانی رویکرد استفاده از انرژی های دریایی در جهان امروز، ایران ناگزیر به افزایش سیاست‌گذاری موثر و کارآمد و توسعه این انرژی و بهبود وضعیت خود به عنوان نهمین کشور تولیدکننده دی‌اکسیدکربن در جهان است.
 آیا سهم مان از انرژی دریایی  محقق می شود
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه