موسسه تحقیقات آب اعلام کرد؛

پیش‌بینی روزهای پربارش در حوضه آبریز دریای خزر

موسسه تحقیقات آب برای هفته پیش رو وقوع بارش در برخی حوضه‌های آبریز کشور را پیش‌بینی و اعلام کرد: در هفته نخست سال آبی جدید حوضه آبریز دریای خزر بارش بیشتری دارد.به گزارش اقتصادسرآمد، بر اساس گزارش جدید مؤسسه تحقیقات آب در هفته جاری، وقوع بارش‌ها در برخی از مناطق شمالی و جنوبی کشور (به‌ویژه استان کرمان و هرمزگان) دور از انتظار نیست.
همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته آینده، وقوع بارش‌ها در مناطق واقع در سواحل دریای خزر مورد انتظار است.حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان این هفته بیشینه بارش ۳۷.۶ میلی‌متری و متوسط محدوده ۵ دهم میلی‌متری را دارد که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور است.مقام دوم پر بارش‌های این هفته مربوط به حوضه آبریز فلات مرکزی با بیشینه بارش ۳۴.۸ میلی‌متری و متوسط محدوده ۲ دهم میلی‌متری است.پس از آن حوضه آبریز دریای خزر بیشینه بارش ۱۱.۲ میلی‌متری و متوسط محدوده ۷ دهم میلی‌متری را تجربه می‌کند.حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم بیشینه بارش ۶.۸ میلی‌متری با متوسط محدوده ۱.۵ میلی‌متری دارد.در هفته جاری حوضه آبریز مرزی شرق بیشینه بارش ۹ دهم میلی‌متری بدون متوسط محدوده را دارد.حوضه آبریز قره قوم نیز تنها حوضه آبریز درجه یک بدون بارش کشور در این هفته است.این هفته از ۳۰ حوضه آبریز درجه ۲ کشور ۵ حوضه آبریز بدون بارش هستند.بر این اساس، در هفته منتهی به ۸ مهرماه حوضه‌های ۶ گانه اصلی آبریز کشور روند بارش‌های متفاوتی را تجربه خواهند کرد به‌طوری‌که در ۴ حوضه آبریز بارش خواهیم داشت و دو حوضه هم بدون بارش خواهند بود.بر مبنای این گزارش، حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۸ مهر بیشینه بارش ۵۰.۱ میلی‌متری و متوسط محدوده ۴.۱ میلی‌متری را خواهد داشت که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور خواهد بود.در هفته منتهی به ۸ مهر نیز حوضه آبریز فلات مرکزی هم بیشینه بارش ۲.۷ میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری را تجربه خواهد کرد.حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم در هفته منتهی به ۸ مهر بیشینه بارش ۷ دهم میلی‌متری و متوسط محدوده صفر میلی‌متری خواهد داشت.همچنین در هفته نخست سال آبی جاری، حوضه‌های قره قوم بیشینه بارش ۶ دهم میلی‌متری بدون متوسط محدوده خواهد داشت.حوضه‌های آبریز مرزی شرق و خلیج‌فارس و دریای عمان در هفته منتهی به ۸ مهرماه که هفته نخست سال آبی جدید (مهر ۱۴۰۱ تا آخر شهریور ۱۴۰۲ است) بدون بارش هستند.
پیش‌بینی روزهای پربارش در حوضه آبریز دریای خزر
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه