فردا مدارس کشور بازگشایی می‌شوند/ فعالیت هیچ مدرسه‌ای غیرحضوری نیست 


معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس کشور از فردا دوم مهر 1401 به صورت حضوری دایر می‌شود. محمدمهدی کاظمی در خصوص بازگشایی مدارس اظهار کرد: تمام مدارس کشور، از فردا دایر می‌شود.وی در پاسخ به این پرسش که «آیا امکان مجازی شدن فعالیت مدارس در یک هفته اول مهر به دلیل بین‌التعطیلی بودن روزهای آموزش، وجود دارد؟»، گفت: تمام مدارس به شکل حضوری فعالیت می‌کنند و فعالیت هیچ مدرسه‌ای را تعطیل یا مجازی اعلام نکردیم.
فردا مدارس کشور بازگشایی می‌شوند/ فعالیت هیچ مدرسه‌ای غیرحضوری نیست 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه