به همت معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران

اتاق ایران با سازمان مدیریت صنعتی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران در راستای رویکرد استراتژیک خود در حوزه ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و مدیریتی با سازمان مدیریت صنعتی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران یک تفاهم‌نامه همکاری با سازمان مدیریت صنعتی امضا کرد. این تفاهم‌نامه در راستای رویکرد استراتژیک این معاونت در حوزه ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و مدیریتی منعقد شد. با امضای این تفاهم‌نامه، قرار است اتاق ایران از ظرفیت‌های سازمان مدیریت صنعتی به عنوان سازمانی با بیش از 50 سال سابقه فعالیت در زمینه مسائل اقتصادی و مدیریتی، در راستای تولید دانش تخصصی و تبادل آن با ذی‌نفعان استفاده کند.توسعه حرفه‌ای، افزایش کارایی و بهره‌وری در اتاق ایران، کمک به توسعه ظرفیت‌های سازمانی و جانشین‌پروری و تقویت ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط عضو اتاق از مهم‌ترین اهداف امضای این تفاهم‌نامه است.

اتاق ایران با سازمان مدیریت صنعتی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه