تاریخ انتشار:1401/10/8
رفع تصرف ملک 100 میلیاردی شهرداری پس از 10 سال جهت تسهیل تردد شهروندان

شهردار منطقه سه تهران اعلام کرد:

رفع تصرف ملک 100 میلیاردی شهرداری پس از 10 سال جهت تسهیل تردد شهروندان

اقتصادسرآمد - شهرداری منطقه سه تهران در راستای صیانت از اموال بیت المال با حمایت مقام قضایی نسبت به رفع تصرف ملکی در این منطقه اقدام کرد.

به گزارش اقتصادسرآمد، حمید جوانی با بیان اینکه ملک مورد نظر پس از 10 سال در این دوره مدیریت شهری رفع تصرف شد ابراز داشت: متصرفین این ملک که در طرح دسترسی بزرگراه صدر در محدوده  شهرداری منطقه 3 قرار دارد در طول سنوات گذشته بدون توجه به اخطارهای متعدد نسبت به تخلیه ملک اقدامی ننموده اند. جوانی اضافه کرد: شهرداری منطقه 3 ضمن طرح دعوی و خلع ید در مراجع قضایی، اقدام به اتخاذ تصمیم در راستای رفع تصرف این ملک نمود که منجر به صدور دادنامه های بدوی، قطعی و اجرائیه مبنی بر محکومیت متصرفین شد. در پایان جوانی اظهار داشت: با توجه به ایجاد موانع متصرفین از جمله طرح های دعوی متعدد بلاوجه جهت به تعویق انداختن اجرای حکم، در نهایت با تلاش بی وقفه عوامل دخیل در پرونده اعم از ستادی و اجرایی و همچنین همراهی و هماهنگی نماینده دادستان و عوامل انتظامی، این منطقه موفق به رفع تصرف و اجرای حکم مبنی بر قلع و قمع و تخریب بنای موجود در ملک گردید.

برچسب ها : اموال بیت المال صیانت تصرف ملکی حمید جوانی

اخبار روز
ضمیمه