تاریخ انتشار:1402/9/3
رکورد ۸.۵ درصدی رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی در حوزه حمل و نقل

تولید ناخالص داخلی در حوزه مسکن بعد از سالها رشد منفی به مثبت ۳.۸ رسید؛

رکورد ۸.۵ درصدی رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی در حوزه حمل و نقل

اقتصادسرآمد - مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در حوزه مسکن بعد از تجربه نرخ رشد منفی ۱۵.۴ سال ۱۳۹۹ در پایان دولت دوازدهم، برای نخستین بار در شش ماهه نخست امسال علاوه بر ورود به روند افزایشی، به رکورد مثبت ۳.۸ رسید همچنین نرخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی در حوزه حمل و نقل در شش ماه نخست امسال به مثبت ۸.۵ درصد رسیده است.

به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در حوزه مسکن بعد از تجربه‌های نرخ رشد منفی ۱۵.۴ سال ۱۳۹۹ و نرخ رشد منفی ۱۳.۸ سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار در شش ماهه نخست امسال علاوه بر ورود به روند افزایشی به مثبت ۳.۸ رسید.

بنابر این گزارش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در حوزه مسکن در شش ماهه نخست ۱۴۰۱ منفی ۱.۶ بوده است و در کل سال ۱۴۰۱ این عدد به منفی ۲.۳ رسیده بود.

نرخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی در حوزه حمل و نقل در شش ماه نخست امسال به مثبت ۸.۵ درصد رسیده است در حالی که این نرخ رشد در مدت مشابه سال قبل مثبت پنج درصد بوده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که  نرخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی در حوزه حمل و نقل در شش ماه نخست امسال به مثبت ۸.۵ درصد رسیده است در حالی که این نرخ رشد در مدت مشابه سال قبل مثبت پنج درصد بوده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مرکزآمار ایران اعلام کرد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در حوزه حمل و نقل در سال پایانی دولت دوازدهم به ۰.۴ درصد رسیده بود که در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۵.۳ و ۱۴۰۱ به ۴.۴ و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به مثبت ۵ درصد رسیده که این رقم در شش ماهه نخست امسال به مثبت ۸.۵ درصد رسیده است.

وزارت راه و شهرسازی در یکسال اخیر با نهضت اتمام پروژه ها نیمه تمام باقی مانده از دهه های گذشته علاوه بر تحویل ۱۰۸ هزار واحد مسکن مهر و اجرای یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن اقدام به تکمیل و افتتاح پروژه های حمل ونقل باقی مانده از ده ها سال گذشته کرد که افتتاح بخشی از  منطقه دوم آزادراه تهران- شمال، راه آهن همدان سنندج، فرودگاه سقز و آزادراه شیراز-اصفهان از ان جمله است.

برچسب ها : نهضت ملی مسکن حوزه مسکن حوزه حمل و نقل

اخبار روز
ضمیمه