تاریخ انتشار:1401/3/31
نشست مجازی مدیرعامل سازمان بنادر و سفیر ایران در چین

نشست مجازی مدیرعامل سازمان بنادر و سفیر ایران در چین

اقتصاد سرامد - در نشست مجازی مدیرعامل سازمان بنادر و سفیر ایران در چین، موضوعات مرتبط با توسعه همکاری های بندری و دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و‌جمهوری خلق چین مورد بحث و‌ تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش اقتصادسرآمد، توسعه تجارت دریایی، بررسی پروژه های بندری و‌دریایی و‌ترانزیت از اهم موضوعات مورد بحث در این نشست بود.
به منظور پیگیری موضوعات، مقرر شد بررسی های کارشناسی در این خصوص انجام و نشست های بعدی به منظور تصمیم گیری نهایی برگزار شود.

برچسب ها : اقتصاد سرامد اقتصاد دریا بنادر

اخبار روز
ضمیمه