با حضور مدیر مناطق امور اداری وزارت علوم

دانشگاه لرستان میزبان دوازدهمین نشست مدیران اداری دانشگاههای منطقه 5 کشور

 دوازدهمین نشست مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاههای منطقه پنج کشور، به میزبانی دانشگاه لرستان، برگزار شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، این نشست، با حضور مدیر مناطق امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهندس مجید باروت کوب زاده، مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاههای لرستان، آیت اله العظمی بروجردی، ایلام، صنعتی کرمانشاه، رازی کرمانشاه و کردستان، در اتاق جلسات حوزه ریاست دانشگاه لرستان، برگزار شد.
رئیس دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی و معاون پشیتبانی و توسعه دانشگاه لرستان، دکتر محمد جعفری، در سخنانی، ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان، اظهار امیدواری نمودند که برگزاری اینگونه نشستها باعث تقویت هم افزایی و وحدت رویه در مورد آیین نامه ها و قوانین، در بین دانشگاههای منطقه پنج کشور شود.  
در ادامه، مدیر مناطق امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهندس مجید باروت کوب زاده گفت:«دانشگاهها بایستی تمدن ساز، نسل سوم و کارآفرین باشند».
وی تشریح کرد:«تصمیمات نباید به صورت صرفاً دانشگاهی اتخاذ شوند؛ بلکه بایستی براساس منطقه بندی وزارت علوم، تصمیمات از نوع منطقه ای باشند تا وحدت رویه بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر منطقه ای، افزایش یابد». مدیر مناطق امور اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود:«دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بایستی ارتباط خود را با مدیران محلی و استانی گسترش دهند». باروت کوب زاده اظهار داشت:«هدف دانشگاه این است که دانشجوی برنامه محور تربیت کند و برای رسیدن به این مقصود، بایستی پژوهشها و تحقیقات کاربردی را افزایش داد». وی تصریح کرد:«اگرچه برخی چالشها وجود دارند ولی برگزاری مستمر اینگونه نشستها، یک اقدام مهم برای تقویت هم افزایی و وحدت رویه، در جهت رفع مشکلات و چالشهاست». در ادامه، مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاههای منطقه پنج کشور، دیدگاهها و نقطه نظرات خود را درباره موضوعات مختلف از جمله آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی، بیان نمودند.
دانشگاه لرستان میزبان دوازدهمین نشست مدیران اداری دانشگاههای منطقه 5 کشور
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه