پاداش همکاری سه صنعت برتر خوزستان در مصرف برق

کاهش بار برنامه ریز شده صنایعدر تابستان سال ۹۷ پاداش همکاری دریافت کردند


 به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، با توجه به اجرای برنامه های پاسخگویی بار در تابستان سال ۹۷ و مشارکت برخی از صنایع در این طرح ها، در نهایت ۳ صنعت فولاد خوزستان، فولاد اکسین خوزستان و سیمان خوزستان مشمول دریافت پاداش شدند.
به گزارش اقتصاد سرآمد،انجام محاسبات پاداش این صنایع از طریق سامانه کاهش پیک بار کشور صورت گرفته و به تاییدیه مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر نیز رسیده است.
در مجموع میزان پاداش همکاری این صنایع بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد ریال می باشد که در صورتحساب برق مصرفی این صنایع اعمال خواهد شد.
 کاهش بار برنامه ریز شده صنایعدر تابستان سال ۹۷ پاداش همکاری دریافت کردند
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه