طی 40 سال پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی محقق شد :

افزایش 18 برابری جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب استان اصفهان

 ازآغاز فعالیت شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان  در  سال  1344 تا سال 1357 حدود 168 هزار نفر تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار گرفتند این در حالیست که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا کنون بیش از 2 میلیون و 978 هزار و 542 نفر در استان اصفهان از خدمات شبکه فاضلاب بهره مند شدند مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه 53 سال از ارائه خدمات شبکه فاضلاب در اصفهان می گذرد اعلام کرد:  اصفهان اولین شهر در کشور بوده که شبکه فاضلاب در آن اجراء گردیده است ، همچنین  استان اصفهان با اجرای 422 کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب بیشترین میزان خطوط اجراء شده در کشور را به خود اختصاص داده است که  13 درصد خطوط شبکه فاضلاب اجراء شده  در کشور را شامل  می شود .
 به گزارش اقتصاد سرآمد، مهندس هاشم امینی با اشاره به  اجرای خطوط شبکه فاضلاب در دوران 40 ساله انقلاب اسلامی اعلام کرد:از سال 44 تا سال 57 حدود هزار و35 کیلومتر شبکه فاضلاب در استان اصفهان اجراءشده بوددر حالیکه از سال 57 تا کنون بیش از 8 هزار و 84 کیلومتر شبکه فاضلاب در استان عملیاتی شد که بیانگر افزایش 8 برابری اجرای شبکه فاضلاب در دوران پس از انقلاب می باشد.
وی افزود: از سال 44 تا سال 57 حدود 56 هزار انشعاب فاضلاب به مشترکین واگذار شددر حالیکه از سال 57  تا کنون به 668 هزار و 571 متقاضی شبکه فاضلاب واگذار شد که افزایش 12 برابری را طی دوران 40 ساله انقلاب اسلامی نشان می دهد. این در حالیست که در حال حاضر 70 درصد  مشترکین تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب دراستان اصفهان قرار دارند. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر 25 تصفیه خانه فاضلاب در استان اصفهان در مدار بهره برداری قراردارد خاطرنشان ساخت: هم اکنون استان اصفهان با 25 تصفیه خانه فاضلاب در مدار بهره برداری رتبه نخست تعداد تصفیه خانه فاضلاب را در کشور دارد که 12 درصد تصفیه خانه های فاضلاب را  در کشور شامل می شود.
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان تامین آب شرب  پایدار مشترکین را یکی از اولویت ها برشمرد و اظهار داشت: از سال 57 تا کنون  جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 4 میلیون و 155 هزار و 462 نفر می باشد در صورتی که از سال 44 تا سال 57 تنها 350 هزاز نفر تحت پوشش شبکه آبرسانی شرکت آب وفاضلاب قرارداشتند که این امر نشان دهنده افزایش 12 برابری تعداد جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی از بدو انقلاب تا کنون بوده است.
وی چگونگی تامین آب شرب مردم را در استان اصفهان بسیار حائز اهمیت دانست وخاطر نشان ساخت:استان اصفهان ازجمله استانهای مهاجرپذیر می باشد که همه ساله با رشد جمعیت روبرو است براین اساس تامین آب شرب مشترکین در این استان بسیار حائز اهمیت بوده است و دراین زمینه  از بدو تاسیس شرکت تا سال 57 حدود 15 حلقه چاه آب حفر شد ولی از سال 57 تا کنون 207 حلقه چاه آب حفر گردید که افزایش 14 برابری حفر چاه در این دوران را نشان می دهد .
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد:حجم مخازن آب در استان اصفهان طی 40 سال پس از پیروزی انقلاب 27 برابر افزایش یافت بطوریکه از سال 44 تا سال 57 ، حجم مخازن 35 هزار مترمکعب بوده در حالیکه این رقم از سال 57 تا کنون به 939 هزار و 420 مترمکعب افزایش یافت.   
مهندس هاشم امینی به افزایش 10 برابری واگذاری انشعاب آب در دوران 40 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی پرداخت و تصریح کرد: از سال 57 تا کنون  به بیش از یک میلیون و 135 هزار و 827 مشترک انشعاب آب به مشترکین واگذار شده  در صورتیکه از سال 44 تا سال 57 به 114 هزار مشترک انشعاب آب واگذار شده بود.
وی افزود: از سال 44 تا سال 57 فقط هزارو 410 کیلومتر شبکه آب در استان اصفهان اجراء شده بود در حالیکه از سال 57 تا به امروز بیش از 14 هزار و 267 کیلومتر شبکه آب در استان عملیاتی شد که رشد 10 برابری اجرای شبکه آب در استان را پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد.
 افزایش 18 برابری جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب استان اصفهان
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه