اسنپ و پاسخگویی   


 شهرام شرفی
مقدمتاً بگویم همواره با رقابتی شدن ارائه خدمات و کالا در جامعه موافقم؛ زیرا رقابتی شدن و تکثرگرایی در ارائه خدمات و کالان باعث بهبود کیفیت خدمات و همچنین تلاش در پایین آوردن قیمتهای مربوط به خدمات و کالاها می شود. 
اما اگر انحصار وجود داشته باشد که متأسفانه در برخی جنبه های اقتصادی، از معضلات جامعه ماست، برعکس قضیه هم صدق می کند: یعنی انحصار، خودش بزرگترین مانع ارتقای کیفیت خدمات و کالاست. 
 همچنین، انحصار اجازه نمی دهد قیمتها هم کاهش بیابد و در عرصه قیمت گذاری، دخالت تعیین کننده خواهد داشت. 
بنابراین هر نوع انحصار، مانع کیفیت و مانع رقابت و مانع کاهش قیمتهاست. 
از این مقدمه که عبور کنم چند صباحی است سیستم حمل و نقل اسنپ در شهر خرم آباد همچون بسیاری از شهرهای کشور، به ارائه خدمت به شهروندان اقدام میکند. 
معتقدم این پدیده، یک روند کاملاً مثبت در جهت همان مقدمه ای است که عرض کردم.
اسنپ از نگاه من، سیستم پاسخگویی مطلوبی دارد: 
اسم راننده از قبل برای شهروند درخواست کننده مشخص می شود. 
شما دقیقاً میدانید مشخصات هویتی راننده چیست. 
شماره پلاک خودرو و نوع خودرو هم قبل از رسیدن خودرو کاملاً برای درخواست کننده مشخص می شود. 
این هم خود، پاسخگویی را نشان میدهد. 
از نظر قیمت هم یک قیمت واحد به درخواست کننده اعلام می شود. امروز هم کاملاً بدیهی است که بخش اکثریت مطلق مردم دارای گوشیهای تلفن همراه دارای قابلیت نصب خدمات دهی اینترنتی، همچون اسنپ هستند.  
به عبارت ساده تر، اینجوری نیست که هر راننده ای متناسب با سلیقه شخصی خودش، برای یک مسیر، نرخ گذاری کند؛ بلکه قبل از اینکه راننده به مبدأ تقاضاکننده برسد، قیمت واحد به شهروند اعلام میشود و این هم خودش، نوعی شفاف سازی همراه پاسخگویی و همراه افزایش سطح نظارت پذیری از نوع نظارت پذیری آنلاین است. 
طبیعی است وقتی نام راننده، مشخصات خودرو و قیمت گذاری واحد، به شهروند درخواست کننده اعلام می شود، میزان نظارت پذیری هم افزایش می یابد و از نظر احساس امنیت و آرامش هم یک گام مثبت و مهم از نوع آنلاین، برای تردد شهروندان است.
روشن است هر پدیده ای بدون هیچ گونه نقصی نیست؛ اما در مجموع و در کلیت موضوع، اگر بخواهیم ارزیابی و سنجش کنیم، «اسنپ»، سطح قابل قبول پاسخگویی و شفاف سازی دارد و یک پدیده مثبت در جهت رفاه حال شهروندان است. 
چنانچه در مقدمه هم نوشتم، عرضه کالا و خدمات، وقتی رقابتی بشود به نفع مصرف کننده است و از این روست که مهم ترین عامل و متغیر افزایش کیفیت در ارائه کالاها و خدمات در جامعه، حمایت از رقابت است. 
از رقابت حمایت کنیم.
اسنپ و پاسخگویی   
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه