فعالان صمت باید پیشران رشد پایدار اقتصادی باشند

آنچه حسین سلاح‌ورزی برای روز صنعت و معدن نوشت 


حسین سلاح‌ورزی-   عبور از تنش‌ها و تقویت تولید و خلق ارزش‌افزوده مأموریت فعالان حوزه صنعت و معدن باید پیشران رشد پایدار اقتصادی در کشور باشد.
ایجاد مشاغل دارای بهره‌وری بالا که موجب خلق یک طبقه متوسط قدرتمند و مرفه و به‌تبع آن پدید آمدن جامعه‌ای پایدار و شکوفا می‌شود و نیز ارتقای بهره‌وری مجموعه عوامل تولید که سبب‌ساز ارتقای ثروت و قدرت کشور می‌شود، جز از طریق تجلی دانش انباشته بشری در ساختار سرمایه و سازماندهی صنعتی به دست نخواهد آمد.
فعالیت‌های حوزه صنعت و معدن، به‌عنوان نمونه اعلای این تجلی دانش بشری در ساختار سرمایه، فقط صورتی از تولید و تأمین حوائج بشری در زیست‌بوم اقتصادی نیست؛ بلکه فراتر از آن هسته مرکزی قدرتی است که انسان را به پادشاه بلامنازع این سیاره بدل ساخته است.
در شرایطی که کشور عزیزمان ایران، تنش‌های کم‌سابقه و شاید حتی بتوان گفت بی‌سابقه‌ای را در تعادل‌های زیست‌محیطی و پیوندهای مقوم انسجام اجتماعی تحمل می‌کند و راهبرد اساسی عبور از این تنش‌ها و تقویت تعادل‌های حیاتی ملی، حسب ارشادات مقام معظم رهبری، تقویت تولید و خلق ارزش‌افزوده بیشتر در نظام اقتصادی کشور است، مسئولیتی بزرگ بر دوش فعالان حوزه صنعت و معدن قرار دارد تا با تلاش و تدبیر خود، پیشران رشد پایدار اقتصادی در کشور باشند.
بی‌شک متحول‌سازی سازماندهی صنعتی و نوسازی ساختار سرمایه کشور به نفع افزایش درجه پیچیدگی تولیدات نظام اقتصادی و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید نیازمند بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و ارتقای کارایی شبکه‌سازی میان فعالان اقتصادی برای تسهیل و تقویت روند تقسیم‌کار تخصصی است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حسب مأموریت ذاتی خود و با توجه به شرایط ویژه حاکم بر کشور تمامی مساعی خود را در جهت تحقق این دو هدف به کار خواهد گرفت و قطعاً همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی کشور در حوزه صنعت و معدن نیز، با به اشتراک گذاشتن اطلاعات، دانش، تجربیات و دیدگاه‌های خود اتاق را در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت شبکه‌سازی و نهایتاً ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در حوزه صنعت و معدن یاری خواهند کرد.
آنچه حسین سلاح‌ورزی برای روز صنعت و معدن نوشت 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه