برنامه‌ریزی برای تبادل برق بین  ایران و روسیه


مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: تلاش می‌شود امکان تبادل برق بین ایران و روسیه فراهم شود.
به گزارش اقتصادسرآمد،  مصطفی رجبی مشهدی افزود: تلاش می‌شود با تبادل برق بین دو کشور بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای زمان‌های اوج مصرف استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه صنعت برق کشورمان به سه کشور صادرات برق دارد، گفت: همچنین از سه کشور نیز امکان واردات برق داریم.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: برنامه اصلی وزارت نیرو برقراری امکان جابه‌جایی برق با کشورهای همسایه است تا با صادرات و واردات و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی تامین برق انجام شود.
رجبی مشهدی ادامه داد: البته در اوج بار باتوجه‌به نیاز داخل اولویت با تأمین برق موردنیاز کشور است و بعد امکان صادرات مدنظر قرار می‌گیرد.
وی گفت: اکنون و باتوجه‌به عادی‌شدن شرایط مصرف برق در داخل توجه به صادرات بیشتر برق خواهد شد.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاطرنشان کرد: برق تولیدی را به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان صادر خواهیم کرد.
رجبی مشهدی درباره میزان صادرات ادامه داد: میزان آن در زمان‌های مختلف متفاوت خواهد بود در مجموع کمتر از ۳ درصد مصرف داخلی صادر می‌شود.
برنامه‌ریزی برای تبادل برق بین  ایران و روسیه
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه