عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس

افزایش تقاضای چین برای نفت ایران؛ از بریکس تا دیپلماسی


عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در مقطع کنونی برنامه‌هایی برای همکاری با چین در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته و نتیجه آن افزایش صادرات نفت به این کشور بوده که بازار بزرگی برای نفت خام و کاندنسیت ایران استبه گزارش اقتصادسرآمد، علی بختیاردر ارزیابی افزایش تقاضای نفت ایران از سوی پالایشگران چینیبه ایلنا  اظهار داشت: نتیجه تعاملات با چین و دیپلماسی موفق صورت گرفته از یک طرف و از سوی دیگر پیوستن ایران به بریکس و حرکت به سمت ایجاد تعامل منجر به این شد که یک اطمینان خاطر برای چینی‌ها ایجاد شود و با ایران بهتر کار کنند و علاوه بر تعامل سیاسی، تعامل اقتصادی بالایی نیز داشته باشیم. وی افزود: ما اکنون در حد ۲۰ میلیارد دلار با چین همکاری اقتصادی داریم و سال‌های متمادی است که بحث بر سر این بوده که به ۵۰ میلیارد دلار تبادل اقتصادی با این کشور برسیم. حال آنکه سطح تعامل و تبادلات اقتصادی دو کشور باید از ۱۰۰ میلیارد دلار هم بیشتر می‌شد ولی به دلیل فراز و نشیب‌های تعامل با کشورهای شرق صورت گرفته ما نتوانستیم ظرفیت همکاری‌ها را گسترش دهیم.عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در مقطع کنونی برنامه‌هایی برای همکاری با چین در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته و نتیجه آن افزایش صادرات نفت به این کشور بوده که بازار بزرگی برای نفت خام و کاندنسیت ایران است و به لحاظ سیاسی هم شرایطی است که ثبات نسبی ایجاد شده و می توان تعاملات در بخش نفت و فراورده را افزایش دهیم.
افزایش تقاضای چین برای نفت ایران؛ از بریکس تا دیپلماسی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه