پرند افتتاح نشد عبرت شد!

ایرج گلشنی- نزديك 18 سال است كه قرار است متروي پرند افتتاح شود!
بارها و بارها وعده افتتاح منتشر شد و دولتي‌ها سال ها با بزم و شيپور، مصاحبه‌ها كردند و تاريخ افتتاح مشخص كردند.
اين بار، از دو ماه پيش از شهردار و وزير و وكيل، راه افتادند شيپور به دست كه:‌ متروي پرند با حضور رييس جمهور افتتاح مي‌شود. 
ديروز افتتاح شد؛ اما فقط چهار ايستگاه در خطوط 6 و 7 و باز هم خبري از متروي پرند نشد. چند نكته يادداشت مي‌كنم براي... براي چه و براي كي راستش نمي‌دانم! شايد براي دل خودم كه اين همه وعده بي‌عمل شنيد وهيچ نديد. 

اول: چرا وعده مي‌دهيد؟
متروي پرند ديگر نبايد گفت. بايد گفت متروي عبرت. نزديك به دو دهه عبرت. هفته آينده افتتاح مي‌شود؛ اما اين هفته و اين آينده انگار با هم جور در نمي آيند. چرا وعده مي دهيد و عمل نمي‌كنيد؟ اين وعده بي‌عمل، چقدر اعصاب مردم را خراب مي‌كند و چقدر نارضايتي به بار مي‌آورد؟ بعد مردم با اعصاب ناراحت توهين كنند و غر بزنند و هيجاني نشان دهند، مقصر كيست؟ مردم يا دولت؟

دوم: بازي با روان مردم
مدت‌ها مي‌گذرد و به زور پول ماليات مردم نگون بخت و با ريخت‌پاش‌هاي عجيب و غريب، يك جايي افتتاح مي‌شود. آن هم آن قدر دير كه حوصله فلك سر مي‌رود. در اين بازه زماني، صدها مصاحبه از انواع رييس و مرئوس. اين‌همه براي چيست؟ آيا واقعا براي بازي با روح و روان مردم نقشه داريد؟ مي‌خواهيد مردم را كي و چي بتارانيد؟ فقره وعده‌ها هم يكي - دوتا نيست. از كريدور شمال جنوب و ريل رشت آستارا بگير و بيا تا اتوبان تهران- شمال و اتوبان شرق تهران كه كلا به تاريخ پيوست و ... تا برسد به پرندي كه واقعا مردمش زجركش شدند. چرا اين‌كارها را مي‌كنيد؟ 

سوم:‌ باز هم عبرت پرند
شهردار و مهردار مصاحبه‌هاي مفصل كردند كه پرند با حضور رييس جمهور افتتاح مي‌شود. اول گفتند دو هفته ديگر. بعد گفتند ده روز ديگر. بعد گفته هفته ديگر و الان استان‌دار لطف كردند و گفتند به زودي! اين به زودي كي است؟ خدا مي داند. 

متروي عبرت
متروي پرند تبديل شده به يك عبرت بزرگ براي مردم كه ديگر از دولتي ها توقع نداشته باشند. همه آن‌هايي كه در پرند، خانه خريدند به اميد اين كه مترو بيايد قيمت بالا مي‌رود و بفروشند و مايه‌دار بشوند، كشك خوردند. همه آن‌هايي كه خانه خريدند و روزشماري كردند كه از مستاجري در تهران خلاص شوند و بروند در پرند صاحب خانه شوند، شيريني دانماركي ميل فرمودند. آن‌هايي كه خيال كردند «به زودي» رييس جمهور مي‌آيد و مترو افتتاح مي‌كند و اين‌ها ديگر مجبور نيستند بوق سگ راه بيفتند كه به محل كارشان برسند، نوشابه تگرگي ميل فرمودند. به ميل كردن ادامه دهند تا همه مسائل حل شود؛ «به زودي».
پرند افتتاح نشد عبرت شد!
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه