‌عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

تخصیص بنزین به هر کد ملی  راه فراری از ناترازی بنزین


‌عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره ایده تخصیص بنزین به هر کد ملی در کشور پرداخت و این راه کار را اقدامی مناسب برای جلوگیری از ناترازی بنزین معرفی کرد.به گزارش اقتصادسرآمد،علی اکبر کریمی  درباره ایده تخصیص بنزین به هر کد ملی در کشور به جای اعطای بنزین به خودرو به مهرگفت: ما در کشور با مشکلات حادی در خصوص افزایش مصرف بنزین رو به رو هستیم. از طرفی قیمت بسیار ناچیز بنزین باعث مصرف بی‌رویه آن می‌شود، به عنوان مثال ما در تابستان سال جاری به رکورد بالای ۱۴۰ میلیون لیتر رسیدیم.کریمی در ادامه بیان کرد: از طرف دیگر ناترازی حجم تولید با مصرف وجود دارد و این امر ضرورت تأمین کسری بنزین از طریق واردات و اختصاص ارز زیاد به این موضوع را ایجاد نموده است. با توجه به مشکلاتی که ذکر شد این الزام وجود دارد که در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بنزین و مصرف خودروها تصمیم‌گیری شود.این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در این خصوص اگر رویکرد قیمتی بخواهد اعمال شود هم می‌تواند تورم زا باشد هم می‌تواند مورد توافق همه تصمیم گیرندگان در مجلس و دولت قرار نگیرد. از این رو، راهکارهای دیگری که می‌تواند بدون الزاماً افزایش قیمت منجر به کنترل و کاهش مصرف شود، باید در دستور کار قرار گیرد که یکی از آنها اختصاص سهمیه بنزین برای کل آحاد کشور و به هر کد ملی است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: این ایده در واقع تعیین یک سقف بنزین یارانه‌ای برای هر یک از افراد کشور است که در صورت نیاز به میزان بیشتر از این سقف می‌توانند از بنزین آزاد استفاده کنند.
تخصیص بنزین به هر کد ملی  راه فراری از ناترازی بنزین
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه